Norge
Languages

Languages

Søk

News article
14. mars 2019
Skattedirektoratet avga 19. februar 2019 en prinsipputtalelse om at bearbeiding av tomt ikke utgjør en kapitalvare. I den konkrete saken som lå til grunn for uttalelsen, kom direktoratet imidlertid også til at kostnadene måtte tilordnes eier av...
Person
11. april 2019
News article
15. mai 2019
Med virkning fra og med 1. juli 2019 foreslår Finansdepartementet at digital utgivelse av bøker, herunder nedlastning og streaming av slike, fritas for merverdiavgift (mva). Videre foreslås det at elektronisk utgivelse av tidsskrifter, hvor...
News article
26. juni 2017
Vi har gleden av å ønske Marianne Brockmann Bugge velkommen som partner i RSM Advokatfirma fra og med 15. august 2017. Marianne kommer som partner fra advokatfirmaet Harboe & Co og har arbeidet med avgiftsrettslige problemstillinger i mer enn 25...