Norge
Languages

Languages

Søk

News article
14. mars 2019
Skattedirektoratet avga 19. februar 2019 en prinsipputtalelse om at bearbeiding av tomt ikke utgjør en kapitalvare. I den konkrete saken som lå til grunn for uttalelsen, kom direktoratet imidlertid også til at kostnadene måtte tilordnes eier av...
Person
11. april 2019
News article
15. mai 2019
Med virkning fra og med 1. juli 2019 foreslår Finansdepartementet at digital utgivelse av bøker, herunder nedlastning og streaming av slike, fritas for merverdiavgift (mva). Videre foreslås det at elektronisk utgivelse av tidsskrifter, hvor...
News article
29. mai 2019
Ikke for alle: Finansminister Siv Jensen har ifølge Bugge lagt frem et forslag som i praksis utelukker digital utgivelse fra nisjemediene fra momsfritak.  Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett varslet innføring av momsfritak på tidsskrifter...
News article
11. juni 2019
Staten v/Finansdepartementet fikk medhold i tingretten. Fem selskaper nektet fradrag for mva på kostnader knyttet til salg av eiendom. Oslo tingrett avsa dom 28. mai i år, hvor fem ulike selskaper ble nektet mva-fradrag for kostnader de hadde...
News article
11. juni 2019
Finansdepartementet sendte 6. juni ut et høringsbrev med forslag om å fjerne dagens mva-fritak ved kjøp av varer fra utlandet til en verdi under 350 kroner. Norske næringsdrivende har i mange år kjempet mot dette fritaket som oppleves som...
News article
19. september 2019
Innhold:  1. Innledning2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling3 Likviditet og administrasjon4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag5 Formuesskatt​6 Rigging for salg7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av...
Person
25. september 2019
News article
25. september 2019
Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø i vårt advokatfirma, og er stolte av å ønske Kari Elisabeth Christiansen velkommen som senioradvokat til vårt kontor i Oslo.  Kari Elisabeth kommer som advokat fra BDO Advokater AS og har arbeidet med...
News article
7. oktober 2019
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er ikke større struktur- eller satsendringer, kanskje med unntak av forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet, den såkalte «350-kronersregelen...

Pages