Norge
Languages

Languages

Søk

Event
23. januar 2018
Byggeprosjekter reiser en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, og det gjelder mindre ombygginger og tilpasninger for leietakere så vel som store prosjekter. På dette frokostseminaret går vi igjennom enkelte utvalgte problemstillinger,...
Event
23. januar 2018
Rundt 1. mars sender 366 av Norges 422 kommuner ut eiendomsskattesedler, med en 6 ukers klagefrist dersom man er uenig. Enkelte kommuner har vært forsiktig i sin taksering, mens andre har vært offensive slik at det kan være god grunn til å klage....