Norge
Languages

Languages

Søk

News article
28. november 2017
Det er en vanlig misforståelse innen eiendomsutvikling at boligprosjekter ikke skaper utfordringer knyttet til skatt og avgift. Det finnes imidlertid flere sentrale problemstillinger som boligutviklere bør kjenne til, og som vi omtaler...
News article
6. desember 2017
Eiendomsskatt utskrives på alt fra verktøy til større produksjonslinjer plassert i bygg som ellers fint kan fungere for andre formål. Dette er feil, skriver advokat Morten H. Christophersen.   Innlegget er...
Event
23. januar 2018
Byggeprosjekter reiser en rekke skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, og det gjelder mindre ombygginger og tilpasninger for leietakere så vel som store prosjekter. På dette frokostseminaret går vi igjennom enkelte utvalgte problemstillinger,...
Event
23. januar 2018
Rundt 1. mars sender 366 av Norges 422 kommuner ut eiendomsskattesedler, med en 6 ukers klagefrist dersom man er uenig. Enkelte kommuner har vært forsiktig i sin taksering, mens andre har vært offensive slik at det kan være god grunn til å klage....
News article
15. februar 2018
Innhold:  1. Erfaringer i Oslo fra 20172. Retaksering 3. Omtaksering 4. Klage over eiendomsskatt5. Dekning av sakskostnader Erfaringer i Oslo fra 2017 Reglene for hvordan næringseiendom og ubebygde tomter skal takseres i Oslo er omtalt i RSM...
News article
29. mai 2018
Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har oppsiktsvekkende mange av de som har klaget fått medhold. Skrevet av Bjørn Henning Grandal i Finansavisen JUS 24. mai 2018. Rundt 1. mars sendte 366 av Norges 422 ...
News article
30. august 2018
De senere årene har det skjedd flere endringer i skattereglene som har gjort det mindre gunstig å investere i eiendom. Kjenner man derimot til de mulighetene som ligger i skattereglene, er regelverket fortsatt gunstig for eiendomsbransjen. ​ Johan...
News article
1. oktober 2018
Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse av 13. september i år som gjelder fradrag for merverdiavgift (mva) på byggekostnader i tilfeller hvor byggetiltaket overdras før fullføring. I uttalelsen instrueres Skattedirektoratet i å trekke...
News article
6. desember 2018
Opprinnelig publisert 2. november 2018. Oppdatert 6. desember 2018. ​ Lagmannsretten har slått fast at eiendomsskatt i Oslo for 2016 er utskrevet for sent, og at den må tilbakebetales. Dommen er imidlertid anket, så det gjenstår å se om saken...
News article
10. desember 2018
Vi skrev i RSM Nyhetsbrev 15 | 2018 om lagmannsrettens dom vedrørende eiendomsskatten i Oslo kommune, der det ble slått fast at det høye bunnfradraget for boliger var lovlig, men at eiendomsskatten for 2016 var for sent utskrevet. Saken gjaldt kun...

Pages