Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner påvirker selskapets egenkapital og kan påvirke eiernes skatteposisjoner, som for eksempel skattemessig innbetalt kapital som kan tilbakebetales til eierne skattefritt. Egenkapitaltransaksjoner brukes for å justere opp eller ned selskapets egenkapital, men kan også være en konsekvens av ulike strukturelle grep i selskaper eller konsernstrukturer. Ettersom egenkapitaltransaksjoner kan ha stor betydning for skatteposisjoner og også kan påvirke formuesskatten, er det viktig å ha et bevisst forhold til konsekvensene av ulike kapitalhendelser, samt ha kontroll på private skatteposisjoner som skattemessig innbetalt kapital, skjermingsfradrag, mv. RSM Advokatfirma har lang og bred erfaring med egenkapitaltransaksjoner.

Vi bistår blant annet med:

 • Etablering av selskaper, stiftelser og andre enheter
 • Kapitalendringer som kapitalnedsettelse og kapitalforhøyelse
 • Splitt og spleis av aksjer
 • Emisjoner og innhenting av kapital
 • Utbytte, tilbakebetaling av innbetalt kapital og andre utdelinger
 • Full og partiell likvidasjon, oppløsning og sletting
 • Identifisering av skatteposisjoner, som skattemessig innbetalt kapital
 • Utarbeidelse av selskapsdokumenter
 • Rapportering til Foretaksregisteret
 • Skatterapportering
 • Regnskapsføring
 • Aksjonæravtaler, aksjonærrettigheter og aksjonærtvister
 • Styreansvar
 • Skattekonflikter, klagebehandling og rettsaker

 

emma_1_770x367.png

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss