Det er mange hensyn å ta når man skal finne en best mulig struktur for en virksomhet eller selskapsstruktur for et konsern, og det som passer for en virksomhet eller et konsern passer ikke nødvendigvis for et annet. Forhold som ofte er viktig ved strukturering av virksomhet eller konsern er finansiering og sikkerhetsstillelse, likviditet og kapitalflyt, risikofordeling, skatt, merverdiavgift og administrasjon.

Over tid har selskapsstrukturer, særlig i konsern, en tendens til å bli uoversiktlige. En gang iblant kan det derfor være nyttig å rydde opp for å slette tomme eller unødvendige selskaper som pådrar ekstra kostnader til administrasjon, regnskap og revisjon, eller for å optimalisere strukturen med tanke på ovennevnte forhold. Videre kan endrede eierforhold, for eksempel på grunn av generasjonsskifte, skape ønske om, eller behov for, tilpasning av selskapsstruktur.

I Norge har vi gunstige regler for å omorganisere virksomhet og konsern skattefritt. Forutsatt at reglene i skatteloven og selskapslovgivningen følges, kan for eksempel fusjoner, fisjoner, omdannelser, partiell likvidasjon og konserninterne transaksjoner gjøres skattefritt. Det innebærer blant annet at de må gjøres med skattemessig kontinuitet, ved at skatteposisjoner videreføres uendret på de overtakende selskapene

Hvordan en virksomhet eller et konsern struktureres bør vurderes konkret, og RSM Advokatfirma har lang og bred erfaring med rådgivning knyttet til dette.

Vi bistår blant annet med;

 • valg av virksomhetsform, 
 • valg av skatte- og avgiftsoptimal selskapsstruktur, 
 • valg av transaksjonsform ved omorganisering, 
 • fusjoner og fisjoner, 
 • omdannelse av deltakerlignet selskap til aksjeselskap, 
 • konserninterne transaksjoner etter konsernforskriften, 
 • tilpasninger til rentebegrensningsreglene, 
 • tilpasninger til finansskatt, 
 • borettslagsmodellen for boligprosjekter, 
 • planlegge og gjennomføre generasjonsskifte, 
 • grenseoverskridende fusjoner, fisjoner og aksjebytte, 
 • arbeidsrett i tilknytning til omorganisering.

Ønsker du at vi kontakter deg?