Restrukturering

Valg av selskapsstruktur og organisering av konsern har stor betydning i mange relasjoner, og ved å optimalisere selskapsstrukturen kan man spare skatt og merverdiavgift, legge til rette for en gunstig finansiering og en optimal fordeling av risiko, samt god kapitalflyt mellom selskapene. Både selskapene og reglene endrer seg også hele tiden, så det er viktig å være løpende oppdatert og jevnlig vurdere hvordan selskapet bør struktureres. RSM Advokatfirma har lang og bred erfaring med selskapsrett og restrukturering, og kan bistå med alle problemstillinger knyttet til dette.

Typiske problemstillinger og tjenester innen restrukturering og selskapsrett:

 • Rådgivning for å finne en optimal selskapsstruktur for skatt, merverdiavgift, finansiering, risikofordeling og kapitalflyt
 • Planlegging av transaksjoner og restruktureringer
 • Borettslagsmodellen for boligprosjekter
 • Fisjoner, fusjoner og omdannelser
 • Selskapsetableringer
 • Likvidasjon og oppløsning
 • Kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, splitt og spleis av aksjer, osv.
 • Utdelinger, herunder skatteoptimalisering ved utnyttelse av innbetalt kapital og skjerming
 • Aksjonæravtaler, aksjonærrettigheter og aksjonærtvister
 • Styreansvar
   

marianne_3_770x367.png

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss