Norge
Languages

Languages

Selskapsbeskatning

Skatt er teknisk komplisert og er et fagområde som er i stadig endring. I tillegg har skatt ofte en side mot både selskapsrett (strukturering og omorganisering), regnskap og avgift. For å overholde gjeldene regelverk og samtidig optimalisere og effektivisere virksomheten, kreves det inngående kunnskap og oversikt over regelverket og de mulighetene som finnes.

Innenfor selskapsbeskatning bistår vi blant annet med:

  • Valg av selskapsform og selskapsstruktur
  • Skatterapportering til skattemyndighetene
  • Skatt på finansielle instrumenter og fritaksmetoden
  • Skattemessig behandling av oppkjøps- og transaksjonskostnader
  • Forskning og utvikling
  • SkatteFUNN
  • Skattefri institusjoner og skattefritak
  • Lønn og arbeidsgiveravgift
  • Skattekonflikter, klagebehandling og rettsaker

 

Kontakt
 

johan_.jpg

Johan K. Engelschiøn 
Partner | leder RSM Advokatfirma

T: +47 90 86 42 91
E: jke@rsmnorge.no

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss