RSM Norge AS
Languages

Languages

Skatt og avgift

Skattereglene, både nasjonalt og internasjonalt, er i konstant endring og endringene er større og skjer raskere enn noen gang. Regelverket blir stadig mer komplisert, og dette stiller krav til å være oppdatert og tilpasse seg. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med alle problemstillinger innen skatt og avgift, samt selskapsrett og strukturering.

"Overrasket over kuttet i selskapsskatten." Finansavisen 9.10.18

Flere av Norges skattetungvektere er overrasket over kuttet i selskapsskatten, som de mener går lengre enn det Stortingets skatteforlik i 2016 indikerte. 
9. oktober 2018
Morten Hereng Christophersen kommenterer i Finansavisen

Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september!

Forskningsrådet garanterer at søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året.
20. august 2018
SkatteFUNN

Misforståelser om norske momsregler

Skrevet av Marianne BrockMann Bugge i Finansavisen 11.8.2018
14. august 2018
Marianne Brockmann Bugge skriver i Finansavisen

MVA-fradrag for transaksjonskostnader

Kommentar – MVA-håndboken og Skatt øst sin artikkel i Revisjon og Regnskap 3-2018
2. juli 2018
Revisjon og Regnskap 5 2018

Pages