RSM Norge AS
Languages

Languages

Skatt og avgift

Skattereglene, både nasjonalt og internasjonalt, er i konstant endring og endringene er større og skjer raskere enn noen gang. Regelverket blir stadig mer komplisert, og dette stiller krav til å være oppdatert og tilpasse seg. Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk, bistår RSM med alle problemstillinger innen skatt og avgift, samt selskapsrett og strukturering.

SkatteFUNN

Husk å sende søknad om SkatteFUNN innen 1. september!

Forskningsrådet garanterer at søknader om SkatteFUNN som sendes inn før 1. september ferdigbehandles innen utløpet av året.
Marianne Brockmann Bugge skriver i Finansavisen

Misforståelser om norske momsregler

Skrevet av Marianne BrockMann Bugge i Finansavisen 11.8.2018
Revisjon og Regnskap 5 2018

MVA-fradrag for transaksjonskostnader

Kommentar – MVA-håndboken og Skatt øst sin artikkel i Revisjon og Regnskap 3-2018
Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo, Finansavisen 24.5.18

Klagestorm på eiendomsskatten i Oslo

Oslo kommune har mottatt tusenvis av klager på eiendomsskatten og så langt har oppsiktsvekkende mange av de som har klaget fått medhold.
Cryptocurrency Papers

Finansavisen 9.5.18 «Cryptocurrency Papers» – opplysningsplikt og skatt

Å unnlate å opplyse om kryptogevinst kan gi alvorlig baksmell senere, advarer advokat Morten H.  Christophersen i RSM Advokatfirma.  

Pages