RSM har dedikeret en hel afdeling til lokalt at hjælpe dig med din bogføring og administration. Vi kan også rådgive dig om, hvor du kan optimere din økonomi. Vi har fokus på at sikre, at du får de rigtige fradrag og rådgive om optimeringsmulighederne, der ligger i netop din virksomhed. Det gør vi bl.a. ved at se på den daglige drift, men også ved at sikre at du betaler den korrekte moms og får godtgjort de rigtige afgifter.

Erhvervsservice er en oplagt løsning for selvstændige erhvervsdrivende, der hellere vil lægge deres energi i det, de er gode til i stedet for at bruge aftenerne på at lave bogføring. Erhvervsservice er også en oplagt løsning for virksomheder, der overvejer, om det kan betale sig at ansætte en bogholder på deltid eller fuldtid. Vi hjælper med alle opgaver, lige fra perioderegnskaber for den lille én-mandsvirksomhed til al administration for små og mellemstore virksomheder.

Erhvervsservice er mere og andet end blot indtastning af bilag og at holde styr på kredit og debet. Det er også en mulighed for at få kvalitetssikret dit bogholderi og få effektiviseret dine arbejdsrutiner. Ved at lægge administrationen af din økonomi uden for virksomheden, har du også mulighed for at justere på behovet for assistance. Oplever du eksempelvis en øget vækst, kan vi med det samme skrue op for kapaciteten, så vi konstant følger dine behov.

Gennem vores solide erfaring kan vi hurtigt vurdere, om der er huller i bogføringen. Vi kan hjælpe med at trimme dit bogholderi, så du får de rette fradrag og korrekt angiver skatter, moms og afgifter. Vi har en ekspertise og erfaring, der gør, at vi kan hjælpe dig med at finde fradrag, du måske ikke var klar over du havde.

Fordi vi er erfarne, arbejder vi også mere effektivt. Der er derfor typisk en økonomisk besparelse ved at vælge at få ekstern hjælp til bogføringen. Vi ser ofte, at virksomheder helt kan skære interne medarbejdere fra og derved mindske deres faste udgifter. Hvis du samtidig anvender os som revisor er der en endnu større samlet besparelse i forhold til udarbejdelse af årsregnskab, skattebilag, selvangivelse og indberetning heraf.

Hvad kan erhvervsservice hjælpe mig med?

Vores første møde vil altid være en uforpligtende samtale om, hvad vi kan hjælpe jer med. Vi ser på dine konkrete behov og laver så en individuel aftale om, hvad du ønsker vi skal lave, og hvilke opgaver du selv kan og vil varetage.

Vi tilbyder ydelser, såsom:

  • Moms
  • Lønsum
  • Lønadministration
  • Fakturering
  • Betalinger
  • Finansbogholderi
  • Debitor-/kreditorbogholderi
  • Debitor-/kreditoropfølgning
  • LageradministrationIndberetninger, såsom moms og Danmarks Statistik
  • Afstemninger

Vores ydelser inden for erhvervsservice