Generationsskifte kræver forberedelse og rådgivning i god tid

Mange virksomhedsejere skal på et tidspunkt tage stilling til generationsskifte af virksomheden. Måske ønsker ejeren, at virksomheden skal fortsætte i familiens eje eller eventuelt sælges til medarbejdere eller fremmede. Under alle omstændigheder ønsker de fleste ejere ikke at overlade generationsskiftespørgsmålet til deres arvinger, men vil gerne selv sikre virksomhedens videre eksistens og måske indtage en mere rådgivende rolle i virksomheden som senior. Derfor gælder det om at planlægge generationsskiftet i god tid, så generationsskiftet bliver så glidende som muligt for både nye og gamle ejere og ikke mindst medarbejderne i virksomheden.

 

Skal børnene overtage virksomheden

Mange virksomheder ejes personligt. Det kan være en kompliceret affære at lave et generationsskifte her, for børnene er måske slet ikke interesserede i at overtage virksomheden og drive den videre. Det er ofte nemmere at generationsskifte en virksomhed, der drives i et selskab, og at driftsselskabet suppleres med et holdingselskab.

Aktierne kan fordeles mellem dine børn, din ægtefælle, eller en kombination heraf. Aktierne kan også overdrages helt eller delvist, mens du er i live. Til forskel fra den personligt ejede virksomhed, behøver arvingerne ikke nødvendigvis at tage del i virksomhedens daglige drift. De kan ansætte en udefrakommende direktør, udøve kontrol gennem bestyrelsen i selskabet, og de kan danne en professionel bestyrelse med eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Som virksomhedsejer kan du også bestemme, at dine aktier skal sælges til eksempelvis andre selskaber. Dette er ofte nemmere end at overdrage de enkelte aktiver i en personligt ejet virksomhed. Vi anbefaler, at du i god tid før din pensionsalder kontakter RSM i dit lokalområde. Så hjælper vi dig med at finde den helt rigtige løsning for dig og din virksomhed.

Generationsskifter kan gennemføres på utroligt mange måder:

 • Succession i levende live og ved død
 • Aktieombytning 
 • Tilførsel af aktier
 • Fusion
 • Spaltning 
Statsautoriseret revisor og partner hos RSM Danmark

Hans Peter Roug

"Den tætte relation til vores kunder gør, at vi ikke kun kender til virksomhedens forhold, men også til indehaverens privatøkonomi og familieforhold. Det giver os muligheden for at give en 360° rådgivning, der er fuldstændig tilpasset den individuelle kunde".

Generationsskifte er en tillidssag

Et af RSMs væsentlige rådgivningsområder er generationsskifte. Vi oplever imidlertid ofte, at det også er et af de sværeste områder at tale om. Ikke desto mindre er det et område man bør tale med sin revisor om.

Vi oplever, at virksomhedsejeren typisk stiller spørgsmål såsom:

 • Hvad sker der med min virksomhed, hvis der sker noget med mig i morgen?
 • Er min familie dækket ordenligt ind?
 • Har mine børn råd til at overtage min virksomhed - er det alt for dyrt i skat? 
 • Kan min virksomhed sælges, når jeg er nøgleperson i virksomheden?
 • Er der likviditet til stede her og nu til den videre drift?  
 • Hvordan er mine pensioner - kan jeg opretholde min levestandart, når jeg ikke er aktiv virksomhedsejer mere?

At være tæt på kunderne er en styrke

Vi har taget et valg om at vi vil være tæt på vores kunder. Derfor har vi ikke kun afdelinger i København og Aarhus, men også i mange mindre jyske byer. Ved at have lokale kontorer over hele landet, er vi til enhver tid tæt på vores kunder. Vi har derfor et stort kendskab til og forståelse af de lokalområder vores kunder agerer i.

En anden årsag til at vi har valgt at have så mange lokalafdelinger er, at vores revisorer får mulighed for at knytte sig tættere til den enkelte kunde og give en 360° rådgivning. Vi møder altså ikke kun kunderne dér, hvor de befinder sig fysisk, men også dér, hvor de befinder sig i deres liv.

Torben Larsen

Frederiksbjerg El ApS

"I forbindelse med at jeg skulle overtage min fars virksomhed Frederiksbjerg El, var RSM en vigtig part i forhold til planlægning af processen. Sammen fik vi lavet en løsning og endte med en aftale, som både min far og jeg var tilfredse med. Efter 10 år som selvstændig, fungerede RSM også som rådgiver i forbindelse med, at en af mine medarbejdere i 2018 indtrådte som medejer i Frederiksbjerg El".