Få kompetent skatterådgivning hos RSM

Skat, moms og afgifter kan være en kompliceret størrelse. Der findes utallige regler, og lovgivningen kan hurtigt ændre sig. Som virksomhedsejer kan det være svært at overskue de mange nye informationer, men her kan RSM heldigvis hjælpe. Med vores skatterådgivning kan vi sikre dig og din virksomhed de mest optimale forudsætninger.

Bliv godt klædt på med professionel skatterådgivning

Når du skal håndtere komplekse skattesager, så kan det være en god idé at rådføre dig med dygtige eksperter inden for feltet. Her kommer RSM ind i billedet. Vi har revisorer fordelt i hele landet, så du kan få den rette skatterådgivning, uanset hvor du befinder dig.

Vi kan sikre, at du får udarbejdet dit skatteregnskab korrekt samt får en opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst. Vi har fokus på at optimere og minimere den skattepligtige indkomst samtidig med, at du altid følger reglerne for skat og afgifter. Med den rette vejledning og skatterådgivning, kan du få mere overskud til de mange andre opgaver i din virksomhed.

Hos RSM kan du få professionel skatterådgivning, så du er i stand til at udarbejde dit skatteregnskab til punkt og prikke. Hvis du har en personligt ejet virksomhed, så er dit skatteregnskab det samme som dit årsregnskab. Regnskabet skal bruges, når du indberetter dit oplysningsskema - det der førhen blev kaldt for “udvidet selvangivelse”. På den måde kan Skattestyrelsen se dine resultater i virksomheden.

Et regnskabsår er en periode på 12 måneder, hvor du bogfører den løbende drift af din virksomhed. Heri skal du inkludere udgifter og indtægter, så det er muligt at se, om din forretning har over- eller underskud ved regnskabsårets afslutning. For at lave et gennemarbejdet og udførligt skatteregnskab, er det vigtigt, at din bogføring i løbet af året er i orden. Her kan vi også hjælpe dig, da vi har revisorer i hele landet, som har stor viden om bogholderi og lønadministration.

Vi kan tilbyde dig en skatterådgiver med stor erfaring indenfor moms og skatteregler, så du ikke kommer i problemer. Vi kan eksempelvis vejlede dig angående skattemæssige konsekvenser og regler for benyttelse af virksomhedens telefoner eller computere, når det er til henholdsvis privat, blandet eller erhvervsmæssigt brug. Der er nemlig forskel på udgiftsfradraget, alt efter hvordan du benytter goder som telefoner og computere. Hvis du eksempelvis benytter goderne til erhvervsmæssig anvendelse, og i et meget begrænset omfang anvender dem til privat brug, så anses udgifterne for disse som fuldt ud fradragsberettigede driftsudgifter.

Du bliver som virksomhedsejer ikke beskattet af den private benyttelse, da dette opfattes som en ubetydeligt lille del. Det opfattes i stedet som en del af den frihed, som almindelige lønmodtagere har på sin arbejdsplads. Her kan de foretage enkelte private opkald eller benytte internettet i et beskedent omfang til søgninger, som ikke er arbejdsrelaterede.

Med RSMs skatterådgivning kan du blive meget klogere på reglerne for diverse fradrag, så du undgår faldgruber, men udnytter de muligheder og aktiver du har til rådighed som selvstændig erhvervsdrivende.

Vi ser desværre ofte, at RSM først bliver involveret, når der er konstateret et skatte- eller afgiftsmæssig forhold, der skal håndteres. Dette kan være en tung og dyr proces, da omfanget først skal afklares og derefter korrigeres.

Vi anbefaler derfor, at vi bliver involveret løbende ved nye tiltag og i periodiske eftersyn af forholdene i din virksomhed. På den måde kan vi sammen afklare risici og få udarbejdet processer og forretningsgange, der sikrer korrekt håndtering af skat og afgifter. Det kan altså være en god ide at få en skatterådgiver med på holdet tidligt i processen, så du løbende kan håndtere de potentielle udfordringer, der måtte opstå.