Revision og rådgivning til selvstændige erhvervsdrivende i sundhedssektoren

Hos RSM Danmark har vi meget erfaring med revision og rådgivning af lægebranchen, psykologer, tandlæger samt fysioterapeuter og kiropraktorer. 

Herunder kan du læse mere detaljeret om hvad vi kan hjælpe din virksomhed med.

Der er mere travlt end nogensinde i lægebranchen, hvorfor der i nogle tilfælde har været udfordringer med at besætte praksis i yderområderne. Hos RSM Denmark har vi solid erfaring med at planlægge generationsskifte eller ejerskifte med succes. Om det er en større praksis i storbyerne eller den lille i yderområdet, deler vi altid ud af erfaring, samt personlig sparring for at få det bedste resultat.

Vi hjælper også med typiske opgaver for lægebranchen: Vurdering/beregning/assistance, f.eks. værdi af goodwill ved handel.

Vi kan tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Administration – effektivisering/outsourcing
 • Lønsumsafgifter
 • Formueoptimering ved salg
 • Pensionsrådgivning
 • Skatteplanlægning, herunder virksomhedsskatteordning
 • Udarbejdelse af regnskab
 • Skatteberegning og udarbejdelse af personlig regnskab
 • Ejerskifte

Psykologers behandlinger har været et fokusområde i længere tid, hvor stress er blevet almen accepteret sammen med øvrige diagnoser. Dette har påvirket antallet af sessioner ved psykologen. Opmærksomheden og anerkendelsen har givet flere opgaver til psykologerne.

RSM Denmark har med sin ekspertise indenfor branchen rådgivet mange psykologer i deres nuværende drift, men også med hensyn til opstart og salg af praksis.

Vi har fokus på at nogle af sessionerne kan være med og uden moms alt efter behandlingsformen.

Vi kan tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 

 • Administration – effektivisering/outsourcing
 • Lønsumsafgifter
 • Selskabsstruktur
 • Formueoptimering ved salg
 • Pensionsrådgivning
 • Skatteplanlægning

Tandlæger har i de seneste år oplevet et prispres i branchen. Der er kommet konkurrence fra udlandet, som byder sig til med billige priser. Konkurrencen fra udlandet har udmøntet sig i flere kæder i Danmark, som medvirker til en endnu større konkurrence på markedet for den enkelte praksis.

Hos RSM har vi fokus på udviklingen i branchen, og vores specialister kan derfor altid rådgive og assistere med hensyn til din praksis, så der kan skabes de bedste rammer for den.

Vi kan tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Administration – effektivisering/outsourcing
 • Opstart, herunder driftsbudgetter
 • Finansiering
 • Lønsumsafgifter
 • Formueoptimering ved salg
 • Pensionsrådgivning
 • Skatteplanlægning

Fysioterapeuter og kiropraktorer er i de senere år blevet udfordret af forskellige alternative behandlingsformer og metoder. Med den rette indstilling har branchen dog en unik mulighed for at skabe vækst i et samfund, hvor der til stadighed er fokus på generel folkesundhed og fysisk velvære. En af de større udfordringer er dog i stadig stigende grad rekruttering af nye kiropraktorer, især i de lidt mindre provinsbyer med dertil følgende udfordringer i forbindelse med generationsskifte eller salg af praksis.

RSM Denmark har dybdegående kendskab til branchen og mange års erfaring både inden for de traditionelle opgaver, som inden for de mere specifikke opgaver, der kan opstå.

Det kræver ikke blot, at vi er gode til regnskaber – men også, at vi kan lytte, og at vi har et indgående kendskab til jeres virksomhed, udfordringer, ønsker og omgivelserne.

Vores kerneydelser omfatter alle gængse problematikker såsom:

 • Opstart af klinik
 • Værdiansættelse af klinik
 • Budgettering
 • Finansiering
 • Indgåelse af klinik fællesskaber
 • Lønsumsafgifter
 • Pensionsrådgivning

Kontakt

Selvstændige i sundhedssektoren

Skriv til os via kontaktformularen. 

Vi ser frem til at hjælpe dig.