12 January 2022

Moms af ekspropriationserstatning

Skattestyrelsen udsendte kort inden jul et styresignal (SKM2021.700.SKTST), som ændrer praksis for afregning af moms ved modtagelse af ekspropriationserstatning og giver mulighed for genoptagelse tilbage til 2013 Moms af ekspropriationserstatning
16 December 2021

Rentesatser for selskabsskat for 2021

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2021.   Rentesatser for selskabsskat Satserne for indkomståret 2021 udgør følgende: 
16 December 2021

Restskat for 2021

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer.    Restskat mv. for indkomståret 2021  Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger: 
9 December 2021

Indsendelse af transfer pricing-dokumentation for indkomståret 2021

Efter Folketingets  vedtagelse af lovforslag L 28/2020 den 3. december 2020 skal danske virksomheder indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen for indkomstår, der starter den 1. januar 2021 eller senere. Se tidligere Revifax...
9 December 2021

Lempelse af de danske transfer pricing-dokumentationskrav er endelig vedtaget

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget lovforslag nr. 7A (2021), der lemper reglerne omkring transfer pricing-dokumentation for rent danske transaktioner.  
9 December 2021

Lempelse af de danske transfer pricing-dokumentationskrav er endelig vedtaget

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget lovforslag nr. 7A (2021), der lemper reglerne omkring transfer pricing-dokumentation for rent danske transaktioner.  
8 December 2021

Facit december 2021

Samlingen indeholder nyheder om følgende emner: Lov om beskyttelse af whistleblowere  Hvidvask og revisors kundekendskab  Digital signatur på selskabsdokumenter  Moms på udlejningsbiler  Investering af pensionsmidler  
2 December 2021

Dom fra Østre Landsret om overdragelse af ejendom med fradrag af 15 %

Dommen fra Østre Landsret (afsagt den 29. november 2021 - BS-21984/2019-OLR)
1 December 2021

Højesteretsdom om entreprise kontra arbejdsudleje

Højesteret har taget stilling til, hvorvidt en kontrakt om okulation af roser mv. kunne anses for entreprisearbejde, eller om der var tale om arbejdsudleje. Højesteret fandt i modsætning til Vestre Landsret, at der var tale om leje af arbejdskraft.
1 December 2021

Maskeret udlodning ved køb af ejendom

Kan en hovedaktionær nøjes med at betale markedsprisen? Herning byret har afsagt en dom, hvor hovedaktionæren blev beskattet af maskeret udlodning på 7,6 mio. kr. i forbindelse med køb af en af selskabet ejet ejendom, selv om der blev handlet på...
23 November 2021

RSM køber en del af Revikon i Thisted

Det registreret revisionsinteressentskab Revikon opdeles i tre enheder fra årsskiftet.
17 November 2021

Lovforslag om ændring af sømandsbeskatningsloven

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 74), der skal sikre, at reglerne om sømandsfradrag er i overensstemmelse med EU-retten. Lovforslaget indeholder endvidere ændringer, der skal forbedre anvendelsen af den eksisterende refusionsordning for...

Pages