Nye momslån kræver indberetning den 1. marts
18 May 2021

Nye momslån kræver indberetning den 1. marts

Folketinget har vedtaget de nye momslån omtalt i vores Revifax udsendt den 29. januar. En forudsætning for at kunne søge om de nye lån er, at der sker korrekt indberetning af moms den 1. marts 2021.
18 May 2021

Moms ved salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom er fritaget for moms. Denne momsfritagelse gælder imidlertid ikke salg af byggegrunde og nye bygninger, der således er momspligtigt, dog kun når salget foretages af en ”momspligtig person”, der handler i denne egenskab.
18 May 2021

Rejse- og Befordringsgodtgørelse

Hvert år kan RSM tilbyde en publikation om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. Publikationen forklarer reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og...
18 May 2021

Arbejdsgivers hæftelse for A-skat - Det kan blive en dyr affære

Kildeskatten betyder, at en arbejdsgiver skal indeholde skat ved udbetaling af løn. Sker udbetaling af løn uden indeholdelse af skat, hæfter arbejdsgiveren for skatten.
18 May 2021

Rådighedsbeskatning af sommerhus - eneanpartshaver

Vi får ofte spørgsmål om et selskab kan købe et sommerhus og stille det til rådighed for en direktør, som samtidig er eneanpartshaver. Det kan selskabet godt, men direktøren bliver som hovedregel beskattet af rådigheden over sommerhuset....
BRANDT skifter navn til RSM Danmark
11 May 2021

BRANDT skifter navn til RSM Danmark

BRANDT revision & rådgivning skifter navn til RSM Danmark
20 April 2021

Skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning

Skattefrit bundfradrag ved sommerhusudlejning
19 April 2021

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig?
19 April 2021

Bitcoins – er du spekulant?

Bitcoins – er du spekulant? Mange helt almindelige danskere har på kort tid oplevet store formuestigninger og -fald ved at eje bitcoins.
19 April 2021

Køb og salg af campingplads

Køb og salg af campingplads 8 gode råd ved køb og salg af campingpladser Camping har været igennem en højsæson med godt vejr og mange gæster. 
24 February 2021

Lovforslag om forbedrede afskrivningsmuligheder mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 178) om forhøjelse af grænsen for straksafskrivning mv., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler og forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til...
Lovforslag om ændret beskatning af fri bil
12 February 2021

Lovforslag om ændret beskatning af fri bil

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 129), der blandt andet omhandler ændring af registreringsafgiften for person- og varebiler, forhøjelse af brændstofforbrugsafgiften og vægtafgiften samt omlægning af brændstofforbrugsafgiften til en CO2-...

Pages