17 November 2022

Gaveoverdragelse af fast ejendom fra forældre til børn

Gaveoverdragelse af fast ejendom fra forældre til børn
16 November 2022

+/- 15 %’s-reglen – overdragelse af fast ejendom

I 2022 (SKM2022.507) har Højesteret fastslået, at +/- 15 %’s-reglen i værdiansættelsescirkulæret skal fortolkes på samme måde, uanset om der er tale om arv eller gave. I 2016 fastslog Højesteret, at skattemyndighederne skal acceptere en...
7 November 2022

Bogføringsloven: Er du obs på nye krav og deadlines?

I maj vedtog Folketinget en række ændringer i bogføringsloven, der betyder at du som erhvervsdrivende skal levere dokumentation vedr. din bogføring – og den første deadline nærmer sig!
19 September 2022

Gratis opladning af elbiler

Skatterådet har taget stilling til de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser, hvis en virksomhed tilbyder medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres elbiler. Sagen for Skatterådet (SKM2022.432)
23 August 2022

Din revisor bliver kontrolleret!

Når man siger smiley-ordning, ved de fleste, at der er tale om Fødevarestyrelsens uddeling af mere eller mindre smilende ansigter som afslutning på et kontrolbesøg i butikker, restauranter og andre virksomheder, der sælger fødevarer til forbrugerne.
23 August 2022

Slutafregning på COVID-19-ordninger

Tiden nærmer sig for de sidste slutafregninger for virksomhedernes ansøgte og modtagne kompensationer under Covid-19-ordninger for bl.a. faste omkostninger, lønkompensation og tabt omsætning, som alle er administreret af Erhvervsstyrelsen.
23 August 2022

NIS2: Ny lovgivning skærper kravene til IT-sikkerhed

Virksomheder inden for visse sektorer samt visse offentlige myndigheder vil fremover blive underlagt strammere regler på it-sikkerhedsområdet.
23 August 2022

Ansvarsforsikring og valg heraf

Bestyrelsens ansvar og valg af ansvarsforsikring
23 August 2022

Hvorfor skal vi interessere os for ESG-rapporter?

Et af de områder, der fremover skal håndteres af mange SMV´er, bliver ESG-rapporter. ESG står for Environmental, Social og Governance, der ofte oversættes til bæredygtighed og samfundsansvar.
23 August 2022

Ny bogføringslov ...med fokus på digitalisering

Folketinget vedtog i maj 2022 en ny bogføringslov, der skal tage højde for den digitale udvikling. Loven skal derudover styrke kontrollen med bogføringen, så der kan sættes hurtigere og mere effektivt ind mod svindel.
23 August 2022

Køb af feriebolig i udlandet

Mange drømmer om at købe feriebolig i udlandet, og en del gør alvor af det. For et par år siden steg efterspørgslen efter ferieboliger markant i Danmark, og priserne steg i nogle områder med tocifrede procenter. Denne trend har man også kunnet se på...
12 August 2022

Slutindberetning af lønkompensation (revisorerklæring)

Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med slutafregningen pålægge en virksomhed at anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor. Der kan være forskellige grunde til, at virksomheden er pålagt krav om revisorbistand i slutafregningen. Det kan fx...

Pages