Årsregnskab og oplysningsskema

Udvidet selvangivelse (skema S10) har ændret navn til Skattestyrelsens oplysningsskema. Oplysningsskemaet kan udfyldes elektronisk via Tast Selv på skat.dk. Oplysningsskemaet er også for personer, som har indtægter fra en udlejningsejendom, og personer, som har udenlandsk indtægt eller udenlandsk ejendom.

 

Selskabsselvangivelse

Selskaber skal årligt udarbejde en selvangivelse. Selvangivelsen udarbejdes på grundlag af årsrapporten for selskabet. Selvangivelser for selskaber indbefatter aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, fonde mv. Vil du have sikkerhed og udnytte de fradrag du er berettiget til, kan du få udfyldt skemaet af en af vores revisorer. Vi sikrer også at dine oplysninger er indsendt inden for de givne frister.

Har du en enkeltmandsvirksomhed, en andel i I/S eller K/S, skal du indberette selvangivelse for enkeltmandsvirksomhed senest den 1. juli. I oplysningsskemaet er der mange forskellige fradrag man kan benytte sig af. Det er værdifuldt at sætte sig ind i de fradrag man kan benytte, her kan nævnes servicefradrag (håndværkerfradrag er bortfaldet pr. 1. april 2022), kørselsgodtgørelse, rejse- og befordringsgodtgørelse mfl. Vil du være sikker på at du har udfyldt skemaet korrekt og udnyttet de fradrag du er berettiget til, kan du få det gennemgået af én af vores revisorer. Vi sikrer også at dine oplysninger er indsendt inden for de givne frister.

I særlige tilfælde kan SKAT anmode om, at du sender et årsregnskab inden for samme frist som den udvidede selvangivelse.

Årsregnskabet er en del af den samlede årsrapport. Årsrapporten er selve regnskabet plus ledelsespåtegning, revisorerklæring og beretning. I daglig tale siger vi ofte bare årsregnskab.

Personligt oplysningsskema er en opgørelse over hvor meget man har tjent i det foregående år, og som viser hvor meget man skal betale i skat. Ved personlige selvangivelser trækker SKAT som regel selv oplysningerne fra arbejdsgivere og a-kasser mm. Dog skal man altid gå ind og tjekke at oplysningerne er korrekte. Er de ikke det, kan man selv rette i dem på SKAT.dk. De personlige skatteoplysninger i din skattemappe indsamles fra 1. januar og frem. De kommer ind i skattemappen løbende. Har du brug for hjælp, står vores revisorer klar.