Kørselsgodtgørelse

En medarbejder kan som udgangspunkt altid få kørselsgodtgørelse, når vedkommende foretager erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Der gælder dog andre regler i særlige tilfælde, og dem kan RSM hjælpe dig med at få styr på. Med rådgivning fra vores specialister kan du lære meget mere om skattefri kørselsgodtgørelse, samt om 60-dages-reglen.

Hvad regler gælder for skattefri kørselsgodtgørelse? 

Som arbejdsgiver kan du vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel til dine medarbejdere, som benytter egen bil til kørslen.  Kørselsgodtgørelsen dækker udgifter som:

  • Benzin 
  • Forsikring 
  • Vedligeholdelse 
  • Vægtafgift

Der gælder faste satser pr. kilometer der køres, og godtgørelsen skal indberettes til SKAT som udbetalte kørepenge.

Satsen for skattefri kørselsgodtgørelse varierer alt efter, hvor mange kilometer din medarbejder kører, samt om han eller hun kører i bil, på motorcykel, knallert eller cykel. Du kan vælge at følge de satser, som SKAT har udstedt, men du kan også vælge enten en højere eller lavere sats. 

Husk dog på, at hvis du forhøjer satsen, så vil hele beløbet være skattepligtigt for medarbejderen - medmindre den del af beløbet, som overstiger satsen, beskattes som en almindelig løn. Hvis du vælger at sætte satsen ned, så vil godtgørelsen stadig være skattefri. 

 

Hvad betyder erhvervsmæssig kørsel?

Det er muligt for både danske og udenlandske arbejdsgivere at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse, og hvis din medarbejder kører til/i udlandet i forbindelse med sit arbejde, så gælder de samme regler som for kørsel i Danmark. 

Erhvervsmæssig kørsel anses for at være:

  • Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads i maksimum 60 dage inden for 12 måneder 
  • Kørsel i egen bil mellem flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver 
  • Kørsel i egen bil inden for samme arbejdsplads

I nogle tilfælde kan en medarbejder få kørselsgodtgørelse fra to forskellige arbejdspladser, som har samme arbejdsgiver. Nogle arbejdspladser har for eksempel forskellige kontorer, som medarbejderne kan gøre brug af. Det vil sige, at medarbejderen vil kunne få skattefri kørselsgodtgørelse for de første 60 dage, når han eller hun skal køre til en ny arbejdsplads. 

Kørsel fra arbejdspladsen til kurser eller uddannelsessteder, hvor der er til hensigt at efteruddanne sig som et led i arbejdet, betragtes ligeledes som erhvervsmæssig kørsel.

En medarbejder kan dog også få udbetalt kørselsgodtgørelse for kørsel mellem bopæl og arbejdsplads. Ifølge 60-dages-reglen kan du som arbejdsgiver udbetale skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel i eget transportmiddel mellem hjemmet og arbejdspladsen de første 60 dage, din medarbejder kører til og fra arbejde. 

Efter de 60 dage, kan medarbejderen ikke længere modtage skattefri kørselsgodtgørelse. Under visse betingelser kan reglen dog udvides, hvis medarbejderen har flere forskellige arbejdspladser. 

60-dages-reglen er en særlig form for skattefri kørselsgodtgørelse, som du som arbejdsgiver selv kan vælge at udbetale til dine medarbejdere. Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads vil normalvis være indbefattet af det personlige kørselsfradrag, som hver enkelt borger selv skal indberette til SKAT.

Denne form for skattefri kørselsgodtgørelsen kan ikke benyttes, hvis din medarbejder på nogen vis kompenserer for virksomhedens udgifter til kørselsgodtgørelsen. Det kan bl.a. være i form af mindre løn eller ulønnet merarbejde. Medarbejderens løn skal have en størrelse, som viser SKAT, at kørselsgodtgørelsen udgør en reel udgift for arbejdsgiveren. 

Som arbejdsgiver er det dit ansvar at sørge for, at alle betingelser for skattefri kørselsgodtgørelse opfyldes. Derfor skal du bl.a. kontrollere din medarbejders formål med kørslen, antal kørte kilometer, samt at kørslen er foregået i medarbejderens eget transportmiddel. 

Hvis ikke de forskellige krav er opfyldt, så vil godtgørelsen blive betragtet som en del af den skattepligtige indkomst. Din medarbejder kan dog stadig modtage det almindelige kørselsfradrag.

Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver dokumenterer alle udbetalinger af skattefri kørselsgodtgørelse, så disse bilag er at finde i virksomhedens bogføring. Dokumenterne skal være synligt godkendt af dig, hvad end det er med underskrift eller stempel. 

Der forefindes ikke krav til at du skal benytte en specifik blanket, men for din egen skyld, så kan det være en god idé at bruge det samme system hver gang. På den måde kan du gøre dit system meget mere overskueligt og ligetil.

Få professionel rådgivning angående din virksomhed hos RSM 

Det kan være udfordrende og kompliceret at holde styr på de mange forskellige regler og lovgivninger, som du skal forholde dig til som selvstændig erhvervsdrivende og arbejdsgiver. Der er især mange ting du skal huske på, når du har fået et hold af ansatte. 

Hos RSM får du gode råd og vejledning angående din virksomhed. Vi kan også aflaste dig, hvis du ønsker at outsource forskellige opgaver, fx. angående bogføring, lønninger og regnskab. Uanset hvilke behov du har, så hjælper vi dig med at få din virksomhed til at køre på bedst mulige vis. 

Hvis du har spørgsmål angående skat, moms, bogføring, kørselsgodtgørelse, samt mange andre emner, så er du velkommen til at booke et uforpligtende møde hos os.