Kvalificeret rådgivning om bl.a. skattemæssige forhold, byggebudgetter og ejerstrukturer...

Med mere end 50 års erfaring med rådgivning og revision af ejendomsudvikling og ejendomsudlejning, har vi stor ekspertise på området. Vi udvikler løbende vores revisionsmetoder, og fokuserer hele tiden på at opnå det bedst mulige grundlag for vores revisionskonklusion. Samtidig vil vi være konkurrencedygtige på den rådgivning og service vi leverer til jer.

Ejendomsudviklingsbranchen er præget af store konjunkturudsving, da efterspørgslen svinger med samfundsøkonomien. Herudover kan der være store udsving lokalt i udbud og efterspørgsel. 

Der er mange økonomiske overvejelser der skal tages højde for i forbindelse med igangsætning af udviklingsprojekter. Vi rådgiver bl.a. vores kunder om følgende forhold:

  • Udarbejdelse af byggebudget og opfølgning på likviditet 
  • Undersøgelse af moms og skattemæssige forhold for det enkelte projekt. Der er sjældent to projekter der er ens
  • Ejerstruktur og forberedelse af ejerskifte 
  • Udarbejdelse af regnskab og skatteopgørelse

Kontakt

Ejendomsudvikling og udlejning

Skriv til os via kontaktformularen. 

Vi ser frem til at hjælpe dig.