To view this embedded content please allow all cookies: Change your consent

Alternatively you can open it in a new tab here

”Vi sikrer den ekstraordinære opmærksomhed, tryghed og det nærvær, du som kunde fortjener. Vi er den innovative og værdiskabende revisor for små og mellemstore virksomheder i Danmark"

Om RSM Danmark

Virksomheden blev grundlagt i Thisted i 1955 af Peter Brandt, der drev den som enkeltmandsvirksomhed frem til 1965. Her blev statsautoriseret revisor Jan Sigsten Pedersen optaget som kompagnon.

Siden da er vi fusioneret med en række andre revisionsvirksomheder og blev i 2009 til BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. I dag kendes vi under navnet RSM Danmark.

I dag drives virksomheden som et statsautoriseret revisionspartnerselskab med kontorer i Esbjerg, Fjerritslev, Fredericia, Hanstholm, Holstebro, Hurup Thy, Kolding, København, Nykøbing Mors, Skive , Thisted, Vinderup og Aarhus. Sammenlagt er vi 200+ medarbejdere.

RSM Danmark Statsautoriseret revisionspartnerselskab ejes af en partnerkreds bestående af 25 statsautoriserede revisorer og fire registrerede revisorer.