Revision, rådgivning, regnskab, bogføring mv til små og mellemstore virksomheder

RSM Danmark har 14 kontorer fordelt i landet - med stærke lokale rødder og samarbejder. Vi prioriterer at skabe gode og vedvarende relationer og møder vores kunder med indsigt, nærvær og imødekommenhed. Vores ydelser henvender sig primært til små og mellemstore virksomheder. På disse sider får du et overblik over de brancher typisk arbejder med, ligesom du kan læse mere om vores ydelser under menupunktet 'Hvad vi tilbyder' . 

Som medlemsvirksomhed i RSM er vi en del af et velfungerende internationalt netværk, ligesom vi er medlem af Revisorgruppen Danmark, hvor vi trækker på fælles værktøjer, et bredt udbud af kurser og et sekretariat bemandet med nogle af de dygtigste fagspecialister inden for revision. Samtidig drager vi nytte af RSMs internationale netværk ifm opgaver fra udenlandske kunder og danske kunder som søger rådgivning i udlandet. 

RSM står for navnene på tre af de oprindelige grundlæggere:  Rhobson Rhodes fra UK, Salustro Reydel fra Frankrig  og Ira McGladrey fra USA. Du kan læse mere RSM Global nedenfor. 

RSM Danmarks forretningsbetingelser og databehandleraftale 

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra RSM Danmark, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

I visse tilfælde vil RSM Danmark være databehandler på vegne af vores kunder, f.eks. ved levering af visse assistanceydelser uden erklæringsafgivelse, såsom lønadministration. I den situation, at RSM Danmark er databehandler på vegne af vores kunde, agerer vi efter instruks fra den pågældende dataansvarlige og i henhold til nærværende databehandleraftale.

Grundstenen til den virksomhed, der i dag hedder RSM Danmark, blev lagt i Thisted i 1955. I 2021 blev vi en del af det globale revisornetværk RSM, hvis akronym dækker over de tre oprindelige grundlæggere; Robson Rhodes fra UK, Salustro Reydel fra Frankrig og Ira McGladrey fra USA.

Siden dengang er en række andre revisionsvirksomheder på tværs af landet fusioneret ind i firmaet, der i dag drives som et statsautoriseret revisionspartnerselskab. Vi har kontorer i København, Taastrup, Aarhus, Esbjerg, Kolding, Holstebro , Skive , Fredericia, Thisted, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Vinderup, Hurup Thy og Hanstholm. Sammenlagt er vi omkring 240 medarbejdere.

 

En verdensførende udbyder af revisions-, skatte- og konsulenttjenester

RSM er et stærkt netværk af revisions-, skatte- og konsulenteksperter med kontorer over hele verden. Som et integreret team, deler vi færdigheder, indsigt og ressourcer, samt en klientcentreret tilgang, der er baseret på en dyb forståelse af din virksomhed. Sådan hjælper vi dig til at bevæge dig fremad med tillid, og realisere dit fulde potentiale.

Dette er styrken i at blive forstået (The Power of Being Understood).

  • Vi har kontorer i over 120 lande og er i hvert af de 40 største forretningscentre i verden.
  • Vi har over 64.000 ansatte 
  • Vi har 820 kontorer i henholdsvis Amerika, Europa, Mellemøsten, Afrika og Stillehavsområdet.
  • Vores kunder spænder fra vækstfokuserede iværksættere til førende multinationale organisationer, på tværs af mange sektorer, som opererer nationalt og på tværs af grænser.

RSM Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab er medejer af Revisorgruppen Danmark, der danner rammen om medlemsfirmaernes faglige samarbejde.

REVISORGRUPPEN DANMARK

Revisorgruppen Danmark omfatter 24 revisionsfirmaer med 70 kontorsteder, 260 statsautoriserede revisorer og cirka 1.400 medarbejdere.

Revisorgruppen Danmarks medlemsfirmaer er uafhængige firmaer, der er ejet og ledet lokalt. Der eksisterer dermed ikke noget partnerskab mellem medlemsfirmaerne.

Samlet er vi store, men i dagligdagen er vi lokale revisionsfirmaer med en tæt kundekontakt og fingeren på pulsen i lokalsamfundet. Med vores samarbejdsform er vi netop i stand til at drage fordel af den samlede styrke, hvorved vi i fællesskab kan løfte store faglige udviklingsopgaver, uden at vi samtidig giver afkald på det lokale særpræg.

REVITAX A/S

Via samarbejdet er vi medejere af skatte- og momsrådgivningsfirmaet Revitax A/S, hvis medarbejderstab er blandt landets førende inden for firmaets kompetenceområder. Medlemsfirmaernes specielle rådgivningsopgaver inden for skatte- og momsområdet varetages ofte i samarbejde med Revitax A/S.

REVI-IT A/S

Som medlem af Revisorgruppen Danmark er vi også medejere af Revi-IT A/S, hvor vi tilbyder en række ydelser inden for området IT-revision og IT-rådgivning via dette selskabs kompetencer.

 

Om os

Lande

Vi har kontorer i 120 lande.

Om os

Personale

Samlet set har vi mere end 64,000 medarbejdere. 

Om os

Kontorer

Vi har mere end 820 kontorer i Nord- og Sydamerika, Europa, MENA, Afrika og Stillehavsområdet. 

Om os

Værdigrundlag

Læs vores mission, vision, grundlæggende overbevisninger og værdier. 

Om os

Karriere hos RSM

Læs om vores karriere- og uddannelsesmuligheder og hør hvad vores ansatte fortæller om RSM.

Om os

Find dit nærmeste RSM kontor

Med 13 kontorer fordelt over hele landet kan vi tilbyde landsdækkende service.