Hjælp til bogføring

Har du en mindre virksomhed, hvor budgettet endnu ikke rækker til at ansætte en bogholder på fuld tid? Eller er din virksomhed vokset så hurtigt, at du ikke har kunnet følge med på ansættelsesfronten? Hos RSM har vi samlet et team af dygtige revisorer, som kan hjælpe dig med at få styr på bogholderiet uanset størrelsen på din virksomhed. Vi er fordelt over hele landet, så du kan bl.a. finde vores kontorer i Aarhus, Esbjerg, Fredericia, København, Thisted samt mange andre byer. 

 

Bogføring i alle erhvervsdrivende virksomheder

Hvad er bogføring? Alle virksomheder i Danmark er underlagt bogføringsloven. Det vil sige, at uanset virksomhedens art, skal du bogføre alle dine transaktioner som pengestrømme, salgsfakturaer samt købsbilag. Bogføringen danner grundlaget for, at du ved udgangen af virksomhedens regnskabsår kan opgøre resultatet. Det er vigtigt at føre regnskab i løbet af året, så du har styr på din virksomheds økonomi. 

Det kan være både være kompliceret og tidskrævende at stå for bogføringen og lønudbetalinger. Så hvis du helst vil koncentrere dig om de andre opgaver i virksomheden, så kan du med fordel søge hjælp hos en professionel revisor. Her kan RSM hjælpe dig. 

 

Vi hjælper med de daglige udfordringer i bogholderiet 

Hos RSM stræber vi efter at gøre din virksomheds indtægter og udgifter så overskuelige som mulige. Vi har adgang til de nyeste bogføringsprogrammer og de mest anvendte lønsystemer, og har dygtige og veluddannede medarbejdere, som effektivt kan hjælpe dig med de daglige udfordringer i dit bogholderi og lønadministration.

En revisor hos RSM har gennem sin uddannelse og erfaring erhvervet sig et stort kendskab til lovgivningen, som ligger til grund for en virksomheds bogføring. Når du er kunde hos os, så sikrer vi altså, at din virksomhed overholder den gældende lovgivning, bl.a. indenfor moms-, bogførings- og selskabsloven. 

Da vi hos RSM har stor erfaring og viden om lovgivning, moms og skat, kan vi nemt besvare eventuelle spørgsmål du måtte have. Vi har også adgang til flere eksperter, som kan hjælpe med at rådgive dig inden for bogføring, løn og revision, så du altid følger bogføringsloven. 

Det vigtigste for os er først og fremmest, at du er tryg ved at overlade din bogføring og lønudbetalinger til os. Derfor tilbyder vi alle vores kunder et opstartsmøde, så du kan finde ud, om vi er det rette match for dig og din virksomhed.

Vælg den rette løsning til dit bogholderi

I RSM har vi adgang til de nyeste bogføringsprogrammer samt de bedst uddannede medarbejdere, hvorved vi effektivt kan hjælpe dig med de daglige udfordringer i bogholderiet. Vores medarbejdere kan anvende digitalisering og automatisering af processor og dermed effektivt løse opgaven.

Vi sikrer at din virksomhed overholder gældende lovgivning, herunder bogførings-, moms-, selskabs- og skattelovgivningen.

Vi kan tilbyde hjælp med:

Løbende:

 • Bogføring af modtagne leverandørfakturaer og oprettelse af betalingsforslag i netbank
 • Afstemning af bankkonti og øvrige relevante konti 
 • Indberetning og udbetaling af løn
 • Udarbejdelse af fakturaer og rykke for tilgodehavender

Afstemning og rapportering:

 • Afstemning af kreditorer til kontoudtog
 • Afstemning og indberetning af moms og energipriser
 • Afstemning af løn og skyldige lønposter
 • Indberetning af lønrefusion
 • Indberetninger til offentlige myndigheder
 • Afstemning af anlægsaktiver og beregning af afskrivninger 
 • Udarbejdelse af budgetopfølgning for resultat, balance og likviditet
 • Udarbejdelses af økonomi- og ledelsesrapportering tilpasset virksomhedens behov
 • Sparring og optimering af virksomheden

Med udgangspunkt i din virksomheds behov, sammensætter vi i fællesskab den løsning, der passer præcis til dig. Vi sikrer at du løbende har overblik over virksomhedens drift, tilgodehavender, forpligtelser og likviditet, samt overholder indberetningskrav til myndighederne, som fx. løn og moms.

Som alternativ til at skulle benytte en freelance bogholder eller ansætte en bogholder, kan RSM tilbyde erfarne bogholdere med høj faglighed. Arbejdet kan udføres på vores kontor eller på virksomhedens adresse. Dette mindsker sårbarhed overfor langvarig sygdom, fratrædelse, ferie, barsel mv.

Vi kan sammensætte en løsning for din bogføring, som passer præcis til din virksomheds særlige behov. Med vores hjælp sikrer du, at du altid overholder gældende lovgivning og har fuld kontrol med regnskaber, faktureringer, betalinger og økonomi. På den måde kan du nøjes med at koncentrere dig om at drive din virksomhed, imens vi tager os af resten.

Vi tilbyder vores ekspertise i bogføring og kan skræddersy bogføringen efter dit behov. Med denne løsning er du stadig involveret i dit bogholderi og får en økonomisk forståelse, som er en af kernerne i udviklingen af din virksomhed. Vi står til rådighed med sparring og rådgivning, så du kan træffe de bedste valg.

 

Alternativ til at ansætte en bogholder på deltid 

Dette kan være et glimrende alternativ til dig, der overvejer en bogholder på deltid. Du skal ikke tænke på langvarig sygdom, jobskifte, opkvalificering af medarbejder, ferie mm. Her stiller RSM erfarne bogholdere med høj faglighed til rådighed i det behov du ønsker - her er også en fleksibilitet, hvis der for behov for at justere i antallet af timer i forhold til arbejdsopgaverne. Dette kan være i forhold til vækst eller hvis din virksomhed er præget af sæsonudsving.

Mange selvstændige erhvervsdrivende vil gerne spare på omkostningerne til bogholderimæssig assistance og udføre dele eller hele bogholderiet selv. Dette giver god mening, hvis du har den nødvendige tid og ressourcer, der skal til for at have et godt indblik i virksomhedens økonomi. Men det bør overvejes om det er den bedste måde at bruge tiden på som virksomhedsejer.

Der kan være mange udfordringer forbundet med at sikre, at du overholder den nødvendige lovgivning på områderne som f.eks. bogførings-, moms-, kildeskatte- og selskabsloven. Hvis lovgivningen ikke er blevet overholdt, kan der opstå ubehagelige overraskelser, når du får en revisor til at udarbejde virksomhedens årsregnskab.

Vi anbefaler derfor en løbende gennemgang af dit bogholderi, fx. hver måned eller hvert kvartal. 

Hos RSM gennemgår vi dit bogholderi og sikrer:

 • Kontrol af, at du får konkret fradrag for moms og energiafgifter
 • Kontrol af indberetninger til SKAT, herunder skattekontoen 
 • Kontrol af afstemning af bankkonti 
 • Kontrol af afstemning af løn
 • Kontrol af afstemning og inddrivelse af tilgodehavender
 • Kontrol af afstemning af gældsforpligtelser 
 • Kontrol af afstemning af varebeholdninger eller igangværende arbejder
 • Kontrol af afskrivninger af anlægsaktiver 

I forbindelse med vores gennemgang, assisterer vi gerne med uddannelse i korrekte bogføringsmæssige afstemninger, således at I selv kan foretage afstemningerne fremadrettet, eller vi assisterer med opgørelser og afstemninger efter jeres ønsker. Hos RSM fungerer vi derfor som en sparringspartner, der vil se fremdrift i din virksomhed. Som opstart af vores samarbejde, gennemgår vi dine normale procedurer i bogholderiet og kommer gerne med forbedringsforslag ud fra vores erfaring. Dette sikrer at du får en lettere hverdag.

I forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab foretages der i forvejen en gennemgang af de normale procedurer i bogholderiet. Ved at flytte den årlige gennemgang til løbende opgørelser sikres der en besparelse i forbindelse med udarbejdelse af regnskabet. Dette kan derfor udføres uden væsentlig flere omkostninger for virksomheden, og sikrer en højere kvalitet af den løbende bogføring.