Specialister i campingpladser - over 50 års erfaring

Vores kendskab til branchen gør at vi ved, hvordan man som campingpladsejer håndterer de krav, der stilles, både økonomiske og lovgivningsmæssige. Vi giver en aktiv sparring til campingpladsejerne for regeltolkning af skatter og afgifter.

Vi har udviklet en procedure for optimering af driften for en campingplads, hvor vi bl.a. kigger på følgende:

  • Konceptudvikling, og hvordan du som ejer bruger det aktivt
  • Hvad du som ejer kan gøre for at øge salget
  • Fokus på elafgifter 
  • Belåning af campingplads
  • Håndtering af sæsonudsving 
  • Afskrivningsregler
  • Finansiering  

Vores mange års erfaringer gør at vi kender mulighederne for optimering af din campingplads. Vi tager udgangspunkt i campingpladsens lokation og størrelse, og rådgiver om mulige tiltag.

Du kan altid læse vores eksperters artikler om campingpladser:

Persondataforordningen er trådt i kraft 25. maj 2018, og det giver en række spørgsmål. Vi har givet svar på en række af de mest spurgte. Start med en kort beskrivelse af campingpladsen mht. ansatte, internetadgange/løsninger, gæster, leverandører og administrativ service.

Vi har givet svar på en række af de mest spurgte spørgsmål ved GDPR

Ansatte på campingpladsen i forhold til GDPR? Ansøgere sender ofte på mail. Husk, at mail skal være sikkermail, når kontrakt m.m. sendes retur. Ansøgere, der ikke ansættes, skal slettes i mailsystemet 2 måneder efter en nyansat er startet. Så kan du stadig finde en erstatningsperson, hvis det er den forkerte, der er ansat.

Skal kontrakten være speciel efter persondataforordningen? Nej, men der skal være en politik for de ansatte omkring den viden, de arbejder med, ikke må videregives. Det er kun ejeren og en lønbogholder, der må have adgang til kontrakter og lønoplysninger.

Hvad gør jeg ved en medarbejders fratræden? Alle kontrakt- og lønoplysninger skal gemmes i 5 år efter årets udløb. Husk, det er bogføringslovens §10, der er reglen.

Hvis revisoren laver lønkørslen via et lønbureau, hvad så? Der skal være en databehandleraftale med både din revisor og lønbureauet. Når der sendes oplysninger på mail, skal det altid være som en krypteret mail (sikkermail)

Persondata ved IT

Hjemmesidebrugere modtager cookies – må vi det? Ja, men det kræver et samtykke fra brugeren. I samtykket skal fremgå, det formål cookien anvendes til. Husk at anvise, hvordan sletning kan gøres.

Nyhedsbreve – vores brugere til- og afmelder sig selv – giver det udfordringer? Det afhænger af din IT-løsning, og det kræver samtidig samtykke fra brugeren til opbevaring af deres data. Du skal have en databehandleraftale med IT-leverandøren.

Kunder booker online. Giver det udfordringer? Måske, det afhænger af, om du modtager flere oplysninger, end der er brug for, for at registrere gæsten, indtil afregning sker ved afrejse. Herunder til at identificere modtagelse af forudbetalinger. Du skal have en databehandleraftale med IT-leverandøren og betalingskortformidleren. Prøv selv at lave en booking, og tjek om der modtages for mange oplysninger.

Øvrige persondataregler

Når gæsten ankommer, plejer vi at få oplysninger om specielle ønsker. Det kræver samtykke fra gæsten at modtage og opbevare de specielle ønsker. Når gæsten rejser skal oplysningerne slettes, ellers kræver det et samtykke, som dækker frem til næste sæsonstart.

Elaflæsning og -afregning, er der noget specielt her? Bruges oplysning til afregning overfor kunden efter målt forbrug, skal informationerne herfor gemmes i de næste 5 år. Hvis campingpladsens elforbrug til campister måles samlet, og det solgte fraregnes, skal der kun gemmes for afregning af målt elforbrug.

På et tidspunkt kan spørgsmålet opstå om tiden er inde til at sælge sin campingplads. Som specialister i campingpladser, kan vi hjælpe med at afklare en række spørgsmål, der vil kunne opstå i forbindelse med køb eller salg af en campingplads. Det kan give en bedre forståelse for at nå hinanden i en handel, hvis man overvejer følgende spørgsmål:

Hvad skal jeg tænke på, når jeg vil sælge min campingplads? 

Du skal kunne beskrive, hvorfor dine gæster vælger netop din plads. Det er vigtigt at skelne mellem fastliggere og turister. Herunder belægningsprocenterne.

Skal jeg forny alt på min plads inden et salg?

Nej, ikke nødvendigvis, men det er vigtigt at have en vedligeholdelsesplan, som en ny kan fortsætte med. Rent praktisk vil de forbedringer eller vedligeholdelsesopgaver, I selv kan udføre, give en højere pris eller færre reduktioner i en salgspris.

Hvad skal jeg leve af efter et salg? 

Det afhænger af provenuet fra salget efter skat, din alder samt dit forventede forbrug. Det kommer bag på mange, at forbruget bliver større, fordi de butiksvarer, der tidligere blev hentet til privatforbrug, skal nu selv indkøbes. Ligesom der skal til at betales husleje.

Vil jeg få hele salgssummen udbetalt, og hvad med skatten? 

Der vil kunne komme krav fra købers bank om, at sælger skal medvirke i en kortere eller længere periode med finansieringen. Eksempel på en lang finansiering er et sælgerpantebrev, og en kort finansiering er sælger betaler i 2 eller 3 rater.

Hvad skal jeg tænke på ved et køb af campingplads?

Kommer der kunder, når jeg har købt campingpladsen. Hvem er mine konkurrenter? Er der andre besøgsmål, mine kunder besøger, under deres ophold.

Hvad skal jeg foretage af yderligere investeringer ved købet?

Hvordan ser campingpladsen ud – har den en stand, jeg ønsker at vise kunderne. Er der en vedligeholdelsesplan og følges den.

Kan jeg betale for købesummen gennem den almindelige drift, efter jeg har betalt mit forbrug? 

Du skal have et månedsbudget, der viser, hvor stort et træk, der er en kassekredit før sæsonstart, og en 5-10 års plan, der viser, om du kan betale renter og afdrag på købesummen. Husk, at der nu ikke længere skal betales husleje, og en del af det daglige forbrug kan hentes i de varer, som campingpladsen sælger. Der er kun en mindre skattebetaling herfor.

Hvem skal være køber - mig selv, sammen med ægtefælle/samlever eller i selskabsform? 

Det er et stort spørgsmål, og det afhænger i høj grad af, hvad I har af tanker omkring, hvem arbejder med på pladsen. Der er mange muligheder for at dele indkomsten – medarbejdende ægtefælle, lønansættelse, interessent andel overskud. Vi har et team, der rådgiver og hjælper i branchen. Kontakt os for hjælp.

Fra 1. januar 2021 skal der ikke længere sondres mellem formål og alt godtgøres med den højere procesformåls-sats (2021: 89,6 øre pr. kWh). Det gør måling af det godtgørelsesberettigede forbrug betydelig enklere for de fleste pladser.

Der kan ikke uden videre opnås godtgørelse af hele pladsens forbrug af el. Den del der ikke anvendes af pladsen selv, bliver kun berettiget til refusion, hvis den er solgt til campisterne som en fast dagspris eller på forhånd er solgt til campisterne som elpakker. Det er ikke tilstrækkeligt at vælge elpakker ved afrejse.

Forbrug der ikke er berettiget til refusion skal fortsat kunne måles eller beregnes. Det gælder, hvis der er solgt strøm efter forbrug i stedet for efter pakker/ fast pris som nævnt nedenfor. Det private forbrug er heller ikke berettiget til refusion, men her anvendes ofte et standardforbrug, så der ikke er behov for måling af dette.

 

Fast dagspris 

Mange pladser opkræver i forvejen fast dagspris af turisterne. Når der ikke er loft på forbruget, vil hele forbruget være berettiget til refusion. Hvis et evt. loft overskrides, er der ikke refusion for den overskydende el, der afregnes efter måling.

Skattestyrelsen har i et bindende svar godkendt fast dagsafregning med 2 mulige maksimale strømmængder.

Elpakker

Salg af el som elpakker har været genstand for et bindende svar, som Skattestyrelsen har givet til en campingplads. I svaret blev det accepteret, at elpakker blev solgt i størrelser fra 20 kwh til 1.000 kwh med forholdsmæssigt billigere pris jo større pakken er.

Hvis campisten bruger mere strøm end der er købt på forhånd i elpakker, er der ikke refusion for overskydende forbrug, når merforbruget afregnes efter måler. Hvis man opkræver forbruget efter faktisk forbrug, er man nemlig ikke berettiget til refusion.

I den forbindelse må det dog antages, at der løbende kan sælges flere pakker såfremt campistens forbrug er større end forventet, når bare de efterfølgende tilkøb sker inden forbruget. Vi opfordrer til at registreringen af tilkøbet foretages på tidspunkt for salget, således en eventuel efterprøvelse af Skattestyrelsen vil vise at salget sker før forbruget og ikke mindst før afrejse.

Ovenstående er udtryk for RSM´s fortolkning af reglerne. Det kan ikke garanteres at Skattestyrelsen har samme opfattelse, så det anbefales at den konkrete situation vurderes og drøftes med din nærmeste rådgiver.

Hvis du har behov for at vende dine problemstillinger med en erfaren rådgiver inden for campingpladser, skal du være velkommen til at kontakte Per Bonnevie ([email protected]) eller Konrad Jensen-Dahm ([email protected]).

Kontakt

Campingpladser

Skriv til os via kontaktformularen. 

Vi ser frem til at hjælpe dig.