Erklæringstyper 

Der findes regler for, hvornår du skal have en revisionserklæring på dit regnskab. Revision kan fravælges, hvis der to regnskabsår i træk ikke overskrides to af følgende tre størrelser pr. statusdagen:

  • En balancesum over 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning over 8 mio. kr. 
  • Et gennemsnitligt antal heltidsansatte på 12 i løbet af regnskabsåret.

Er disse grænser ikke overskredet, er det op til ejeren af virksomheden at afgøre, hvilken erklæring der er mest hensigtsmæssig. Dog kan der være eksterne faktorer, som påvirker valget. For eksempel kan der være et krav fra banken, kreditorer m.m., der betyder at revisoren tilvælges selvom overstående grænser ikke er overskredet i forbindelse med optagelse af lån, køb af varer, fusion med mere.

Valg af erklæringstype bør derfor overvejes og eventuelt drøftes med de væsentligste interessenter.

Virksomheden alene står på mål for informationerne i regnskabet, og at regnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningen.

Ved en assistance hjælper revisor ledelsen med at opstille årsregnskabet i henhold til lovgivningen.

Ved en assistance giver revisor en erklæring uden sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet, da revisor ikke udfører kontroller af oplysningerne i regnskabet.

En godkendt revisor kan dog ikke afgive en assistanceerklæring, hvis regnskabet indeholder åbenlyse fejl.

Et review giver begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.

I et review tager revisor udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen, og gennemgangen af regnskabet er primært baseret på analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen.

Revisor foretager kun yderligere kontrol af oplysningerne, hvis analyserne og forespørgslerne giver anledning til det. 

Udvidet gennemgang giver sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. I en udvidet gennemgang tager revisor udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen, og gennemgangen af regnskabet er primært baseret på analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen.

For at opnå yderligere sikkerhed i forhold til et review, gennemfører revisor derudover en række specifikke supplerende handlinger.

En revision giver høj grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.

Ved en revision foretager revisor analyser og forespørgsler til ledelsen samt relevante kontroller af væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af eksempelvis fysisk kontrol, observationer, indhentelse af eksterne bekræftelser med videre.

Kontrollen af oplysninger udgør en stor del af arbejdet i en revision.

Kontakt

Skriv til os via kontaktformularen. 

Vi ser frem til at hjælpe dig.