Selskabsskat

Selskabsskat er en afgift i Danmark, som skal betales, når en virksomhed har overskud. Selskabsskat skal betales af danske virksomheder til den danske stat på lige fod med personskatten, som betales af privatpersoner. De fleste virksomhedstyper betaler selskabsskat i Danmark, men der findes dog enkelte undtagelser, som vi kan hjælpe dig med at blive meget klogere på.

Med vores hjælp kan du lære mere om alt fra skat til bogføring i din virksomhed. Der er nemlig mange ting du skal tage stilling til og have styr på som selvstændig erhvervsdrivende. Heldigvis står RSMs hold af dygtige revisorer klar til at hjælpe dig. 

 

Hvad er selskabsskat? 

I Danmark betaler virksomheder selskabsskat, hvis der er overskud på bundlinjen. Dette gælder dog ikke alle typer virksomheder, og som udgangspunkt indbefatter det kapitalselskaber som anpart- og aktieselskaber. Det er vigtigt at du som selvstændig erhvervsdrivende har godt styr på skattereglerne, hvis din virksomhed indgår blandt de skattepligtige selskaber

Selskabsskatten omfatter både de klassiske virksomheder, men derudover gælder reglerne også for:

 • Fonde 
 • Foreninger 
 • Udenlandske selskaber registreret i Danmark
 • Sparekasser 
 • Institutioner 

Satsen for selskabsskat kan variere fra år til år, samt fra virksomhed til virksomhed. Din virksomhedstype spiller nemlig en rolle for hvor stor en procentdel du skal betale i selskabsskat. Andelsforeninger har for eksempel en lavere sats end de fleste andre typer selskaber.

Din virksomhed skal være en selvstændig, juridisk enhed, før der skal betales selskabsskat af virksomhedens skattepligtige overskud. Det betyder at du som ejer skal være adskilt fra virksomheden, hvor dit firmas aktiver tilhører virksomheden selv og ikke dig personligt. Ligeledes hæfter du ikke personligt for virksomhedens forpligtelser, da du hæfter med den kapital, der er i firmaet. 

Når du skal betale skat af selskabets overskud, så skal det naturligvis gøres til tiden. Beløbet skal betales aconto forud, hvilket beregnes ud fra virksomhedens forventede overskud i indeværende regnskabsår. Du skal betale selskabsskat to gange om året af virksomhedens skattepligtige indkomst, og det skal ske den 20. marts og 20. november hvert år. 

Enkeltmandsvirksomheder samt interessentskabere har ikke selvstændig skattepligt, og derfor betaler de altså ikke selskabsskat. Disse virksomheder beskattes typisk efter skattereglerne for personlig indkomst. 

Du kan også gøre brug af virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastningsordningen. Hvis du vælger at benytte virksomhedsskatteordningen, skal du dog være opmærksom på, at du skal udarbejde et årsregnskab. På den måde bliver det gjort klart, hvordan din private økonomi og virksomhedens økonomi er opdelt. Det er desuden også et krav, at dit firma overholder bogføringsloven. 

Virksomhedsskatteordningen kan være utroligt fordelagtig, da du får muligheden for at spare op i din virksomhed. Denne fordel kaldes for opsparet overskud. Det betyder bl.a., at du kan rykke en del af dit overskud - som ellers ville nå grænsen for topskat - til en opsparing. På den måde undgår du altså, at du skal betale topskat af virksomhedens overskud.

Når du driver en virksomhed, kan du gøre brug af en række fradrag. Du kan for eksempel trække driftsomkostninger fra i skat. Disse omkostninger dækker over udgifter, som er brugt på at vedligeholde din virksomheds indkomst. Driftsomkostningerne skal naturligvis være erhvervsmæssige, så de har en vis tilknytning til arbejdet i dit firma. 

Det er dit job at dokumentere at udgifterne har forbindelse til arbejdet i virksomheden. Der er især strenge krav til at kunne dokumentere udgifter, som har karakter af privatforbrug. Det gælder for eksempel: 

 • Udgifter til et arbejdsværelse i dit private hjem
 • Arbejdstøj
 • Varekøb

Det er typisk lettere at dokumentere tydeligt erhvervsmæssige udgifter til bl.a.:

 • Erhvervslejemål 
 • Udbetaling af løn
 • Produktionsudstyr og vedligeholdelse heraf

Virksomheds- og selskabsskat kan være en indviklet affære, og reglerne bliver løbende ændret. Derfor kan du have god gavn af kvalificeret rådgivning fra vores revisorer i RSM. Vi har den nødvendige ekspertise, som din virksomhed har brug for. 

Vi kan hjælpe dig med alt fra reglerne for skat og moms til den bedste udnyttelse af fradrag og afskrivningsmuligheder. Der er meget at holde styr på, når du driver en virksomhed. Derfor kan det være klogt at hente rådgivning udefra. 

Selvstændige erhvervsdrivende har mange bolde i luften, og det kan være svært at nå det hele. Hos RSM gør vi dig opmærksom på de ting, som du muligvis har misset, så du kan skabe de bedste betingelser for din virksomhed. Dette gælder alt fra oversete fordele til vigtige frister, fx. hvornår du skal betale skat. 

Book et uforpligtende møde med én af vores revisorer 

Hos RSM er det vigtigt at vi altid leverer den kvalitet vi er kendt for. Derfor uddanner vi os både i nationale og internationale regnskabsmæssige forhold. Derudover sikrer vi, at vores medarbejdere og partnere har godt styr på ændringer i lovgivningen, så du kan få den mest optimale og gavnlige rådgivning. 

Du kan booke et uforpligtende møde med en af RSMs revisorer. Vi har kontorer fordelt i hele landet, så du kan søge kompetent vejledning nær dig. Vi kan hjælpe dig med alt fra moms og selskabsskat til bogføring, og vi samarbejder med alle virksomhedstyper. Uanset om du har startet din virksomhed for nyligt eller har mere erfaring med at drive virksomhed, så kan vi hjælpe dig med at få mere ud af dit firma.