Grundlæggende overbevisninger

Værdigrundlag

Samarbejde

Vi har stærke, kollaborative og vedvarende relationer baseret på tilgængelighed og tilpasningsevne.. Vi møder kunder og kolleger med imødekommenhed, personlighed og gensidig respekt. Med en høj grad af nærvær og uformelle rammer søger vi de gode relationer der gør os til en glad arbejdsplads og samarbejdspartner.

Værdigrundlag

Forståelse

Vi har forståelse for vores kunders behov, strategi og ambitioner og stræber efter at være en essentiel del af deres forretningsmiljø. Vi har et lokalt tilstedevær, en nærværende personlig dialog med vores kunder, fair priser og et arbejdsmiljø med korte kommandoveje og god sparring på tværs af anciennitet, geografi og specialer.

Værdigrundlag

Indsigt

Vi sikrer hver kunde fordele og værdi gennem skræddersyet tænkning og indsigter fra vores senior eksperter – lokalt som globalt. For at levere værdiskabende rådgivning har vi fokus på løbende udvikling af kompetencer og specialviden til gavn for kunder i forskellige brancher. Vi deler viden på tværs af RSM og prioriterer en høj grad af fleksibilitet omkring uddannelse og eksamen.

Vision

Vi vil være et foretrukket revisionsfirma for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere …

Mission

Vi er her for at sikre handlekraft og beslutningskompetence til gavn for vores kunders forretning. Det ved at være en betroet, nærværende og lokal samarbejdspartner for små og mellemstore virksomheder i Danmark, med sikker kvalitet.

Værdier på tværs af RSM 

Vores brand bygger på følgende værdier, der sætter retning for, hvordan vi agerer med hinanden og vores kunder

- Respekt og kompromisløs integritet

Sammen om at lykkes  

- Høj kvalitet i alle aspekter    

- Innovation der gør en forskel 

Ansvarlig adfærd

Bestyrelsesformand

Søren Yde

Værdigrundlag

Vi er en branche med meget at se til! Derfor er det vigtigt for os, på tværs af alle kontorer, at vedligeholde et sundt arbejdsmiljø... Det gør vi ved prioritere den enkelte medarbejder og anerkende, at der er individuelle forskelle på de behov, vi har.