Få styr på virksomhedsform, skatteoptimering og -planlægning!

Vi hjælper bredt med ydelser inden for engros og detailhandel. Vores revisorer er særligt opmærksomme på følgende:

 • Valg af virksomhedsform 
 • Investeringer 
 • Etablering og udvikling 
 • Omstrukturering - f.eks. omdannelse af virksomhed og generationsskifte  
 • Optimering - f.eks. styring af projekter og brug af IT
 • Skatteoptimering og skatteplanlægning

Autoforhandlerbranchen er præget af en udvikling, hvor kunderne i højere grad ønsker en samlet månedlig betaling for leasing eller afbetaling af bilen, der kan inkludere blandt andet værditab på bilen, finansiering, service og forsikringer. Dette betyder at der efterfølgende skal foretages opdeling af de forskellige indtægtskomponenter, da der kan være forskel i opgørelsen for moms og lønsumsafgift på de enkelte komponenter, samt hvornår de kan indtægtsføres i virksomhedens regnskab. 

Som autoforhandler af nye eller brugte biler, er der løbende mange udfordringer, der skal tages stilling til herunder:

 • Fradrag for energiafgifter på forbrug i bilforretninger 
 • Brug af personalegoder til fastholdelse af medarbejdere, herunder hvilke der er skattefrie og skattepligtige for medarbejderne 
 • Optimering af finansieringen af virksomheden, herunder egen finansiering, kreditinstitutter, leverandører, medarbejderforpligtelser og offentlige afgifter 
 • Ejerstruktur og risikoafgrænsning 

I forbindelse med revision af autoforhandlere kan vi tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Skattemæssig rådgivning og opgørelse af skattepligtig indkomst
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering 
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgange i virksomheden 
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering, samt bedre anvendelse af ressourcer 
 • Opgørelse af grundlag for afregning af moms på brugte biler 
 • Virksomhedens indberetningsforpligtelser til SKAT for medarbejdergoder
 • Opgørelse af lønsumsafgift på finansieringsprovisioner 
 • Skattemæssige afskrivninger på varebeholdninger, der har ligget på lager over et år
 • Opgørelse af beskatningsgrundlag for ejerens anvendelse af selskabets biler til private formål

Verden har længe været under forandring, når det kommer til indkøbsmønstre hos forbrugerne. Den traditionelle detailhandel har gennem en længere periode oplevet tilbagegang til fordel for internethandlen, som er stadig stigende. Det kommer dog som en overraskelse for mange, hvor svært det faktisk kan være, at starte en webshop. Mange af selv de helt store spillere på markedet kører med underskud. 

Markedsføringsudgifterne til sociale medier og Google Ads (AdWords) er høje, og udgør ofte en tocifret procentsats af omsætningen. Portoaftaler og udfordringer omkring returvarer kan ligeledes være økonomisk udfordrende. Med andre ord er det ikke nødvendigvis billigt og nemt at starte en webshop op, men med den rette rådgivning og hjælp, kan man undgå mange faldgrupper og spildte omkostninger i en branche i vækst.  

RSM Denmark har dybdegående kendskab til branchen og mange års erfaring inden for rådgivning af webshops og internet handel. Vi kender de specifikke problemstillinger i branchen, og hvilken betydning SEO og link-building har for salget. Vi kender omkostningsstrukturen ved digital markedsføring via de sociale medier og Google Ads, ligesom vi har kendskab til værdien og brugen af Google Analytics, My Business, Data Studio som analyseværktøj. 

Vi kan tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Importørregistrering 
 • Eksportørregistrering 
 • Momsregler ved salg i og uden for EU
 • Online betalingsløsninger
 • Integration af webshop til finansbogholderi 
 • Lagerstyring og integration til finansbogholderi 
 • Opstart eller køb af webshop
 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten
 • Skattemæssig rådgivning og opgørelse af skattepligtig indkomst 
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering 
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgang i virksomheden
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering samt bedre anvendelse af ressourcer
 • Bogholderimæssig assistance

Kontakt

Skriv til os via kontaktformularen. 

Vi ser frem til at hjælpe dig.