Regler for beskatning af din virksomhed

Som virksomhedsejer skal du naturligvis huske at betale skat af din virksomhed. Men hvilket skatteregelsæt du skal følge er ikke nødvendigvis ligetil at gennemskue. Det afhænger nemlig ikke kun af din indtjening, men også af din virksomhedstype og andre forhold.

Hos RSM kan vi hjælpe dig med at navigere i reglerne for virksomhedsbeskatning, så du både overholder loven, får overblik over de forskellige ordninger, og opnår det optimale udbytte af din virksomheds skattebetalinger.

 

Få fuldt overblik over skatteordninger og skatteregler

Når du er virksomhedsejer, er der nogle helt bestemte regler og lovkrav du skal være opmærksom på i forhold til virksomhedsbeskatning. Hvilken type skat du skal betale afhænger nemlig af, hvilken type virksomhed, du driver.

Hvis du driver en personligt ejet virksomhed, kan du grundlæggende vælge mellem tre beskatningsmuligheder – henholdsvis personskatteloven (PSL), virksomhedsskatteordningen (VSO) eller kapitalafkastordningen (KAO). Hvis du ikke er godt inde i de enkelte ordninger, kan det imidlertid være svært at vælge den beskatningsmulighed, som tjener din virksomhed bedst. Du kan derfor have god gavn af at spørge os til råds, da vi hos RSM har mange års erfaring med at rådgive alle typer af virksomheder i forhold til skat, økonomi og virksomhedsstruktur.

Som virksomhedsejer kan du først og fremmest vælge at følge personskatteloven, hvor du blot skal betale skat af din personlige indkomst, dvs. virksomhedens overskud. Hvilken skatteprocent du skal betale, er naturligvis afhængig af størrelsen på din indkomst, men det kan være op til 56% procent af din virksomheds overskud. For renteudgifter gælder der imidlertid nogle andre fradragsværdier, og for personskatteloven gælder desuden, at renter skal indgå eller fragå i din kapitalindkomst.

Du bør som udgangspunkt kun følge personskattelovgivningen, hvis du ikke har renteudgifter og ikke ønsker at spare op i virksomheden. Gælder dette ikke for dig, er du bedre tjent med at benytte én af de andre skatteordninger.

En anden beskatningsmulighed, du kan vælge at gøre brug af, er virksomhedsskatteordningen. Denne skatteordning kan grundlæggende benyttes af tre typer af personligt ejede virksomheder: Enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber (I/S) og kommanditselskaber (K/S).

Virksomhedsskatteordningen er uden tvivl én af de mest almindeligt anvendte beskatningsmuligheder for virksomheder, eftersom den ofte giver en række fordele i forhold til de øvrige ordninger. Fx. kan du med virksomhedsskatteordningen – modsat personskatteloven – fratrække virksomhedens renter i din personlige indkomst og således opnå betragtelige besparelser.

Med VSO-ordningen har du også mulighed for at spare en del af overskuddet op i din virksomhed. Du betaler blot 25% i forskudsskat på denne opsparing, men til gengæld kan disse penge kun anvendes i virksomheden. Bruger du pengene privat, skal du derimod betale almindelig skat af virksomheden. Du bør derfor vælge virksomhedsskatteordningen, hvis du ønsker at spare op i din virksomhed, hvis du betaler topskat eller hvis du har betragtelige renteudgifter.

Den tredje og sidste beskatningsmulighed, du kan vælge som virksomhedsejer, er kapitalafkastordningen. Der er her tale om et forenklet alternativ til virksomhedsskatteordningen, hvor du som virksomhedsejer kan opnå nogle af de samme fordele, blot uden den tilsvarende administrative byrde – hvis du følger denne ordning, har du for eksempel ikke bogføringspligt.

Ved KAO-ordningen beregnes der et kapitalafkast af virksomhedens erhvervsmæssige aktiver. Dette afkast skal du trække fra din personlige indkomst og lægge til kapitalindkomsten i stedet. Kort sagt får du med KAO-ordningen mulighed for at beskatte en del af din virksomheds indkomst som kapitalindkomst. På denne måde opnår du fradragsret og kan spare en stor sum penge.

Fordelen ved at benytte kapitalafkastordningen er altså, at der er mindre administrativt arbejde i forhold til virksomhedsskatteordningen, men mulighed for større besparelser i forhold personskatteloven. Til gengæld har du ikke mulighed for at spare op i virksomheden, som du har med VSO-ordningen.