På denne side kan du finde de opdaterede versioner af en række udgivelser om moms, fradrag, godtgørelser mv. 

 

Biler: Skat og moms  

Vil du have et overblik over de skatte-, moms- og afgiftsregler, som du bør være opmærksom på i forbindelse med biler? Så hent vores gratis ePublikation og få et fuldstændigt overblik over alle reglerne.

Hent ePublikationen Biler - Skat og moms (januar 2024)

 

Moms ved salg af fast ejendom

Salg af fast ejendom er fritaget for moms. Denne momsfritagelse gælder imidlertid ikke salg af byggegrunde og nye bygninger, der således er momspligtigt, dog kun når salget foretages af en ”momspligtig person”, der handler i denne egenskab.

Bliv klogere på erhvervsmæssigt (momspligtig) salg, salg af byggegrunde, salg af bygninger, salg af rettigheder over fast ejendom, virksomhedsoverdragelse og meget mere.

Hent ePublikationen Moms ved salg af fast ejendom

 

Personalegoder

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien. Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Vil du have et overblik over samtlige personalegoder, og hvilke skattemæssige regler, der gælder for dem?

Hent ePublikationen Personalegoder (januar 2024)

 

Satser og beløbsgrænser

ePublikationen indeholder bl.a. satser og beløbsgrænser for:

Enkeltpersoner (bl.a. rejsefradrag, personalegoder), virksomheder (bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende), selskaber, fonde og foreninger (bl.a. skatteprocent og beskatning af aktier og udbytte).

Hent ePublikationen Satser og beløbsgrænser (januar 2024)

 

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

I ePublikationen kan du blandt andet læse om: 

Rejsegodtgørelse, fradrag i forbindelse med rejser, rejse- og befordringsgodtgørelse ved kursusdeltagelse og dokumentationskrav ved udbetaling af rejsegodtgørelse.

Hent ePublikationen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

 

Skatteinformation - Januar 2024

ePublikationen indeholder en række artikler om vigtige og praktisk relevante emner, ny lovgivning og interessante domme og afgørelser.

Skatteinformation - Januar 2024

Skatteinformation - Januar 2023

Skatteinformation - August 2023

Skatterådgivning

Med vores skatterådgivning kan vi sikre dig og din virksomhed de mest optimale forudsætninger.

Kørselsgodtgørelse

Få overblik over reglerne der gælder for skattefri kørselsgodtgørelse herunder blandt andet 60-dages-reglen.

Virksomhedsbeskatning

Læs om reglerne for virksomhedsbeskatning og de tre beskatningsmuligheder PSL, VSO og KAO.