Moms og afgifter

Moms skal betales til staten, og virksomheder lægger tillægget oveni varernes pris, inden de sælges. Der gælder forskellige regler alt efter virksomhedens omsætning. Det vil sige, at du som selvstændig erhvervsdrivende muligvis har pligt til at momsregistrere din virksomhed, samt indberette moms. 

Der er meget at holde styr på, når du har egen forretning, men RSM kan heldigvis hjælpe dig med alt fra momsfrister til regnskab. Vi kan bl.a. sikre at din økonomi står snorlige, og at du ikke misser vigtige datoer for indberetning af moms.

Moms og afgifter er lovpligtige skattetillæg, som lægges til ethvert salg af ydelser eller produkter i Danmark. Typisk håndteres moms dagligt i virksomheden, men der kan naturligvis opstå udfordringer. Der findes nemlig en hel del regler i forhold til handel i Danmark og handel med andre lande i og udenfor EU. 

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift, og det er en offentlig afgift, som opkræves af den sælgende part. Det kan både være i forhold til en ydelse eller en fysisk vare. Momsen beregnes ud fra varen eller ydelsens værdi, og i Danmark er det 25 % af prisen. Det vil sige, at de 25 % tilføjes til varens oprindelige værdi. 

Hvad end du har en mindre privatejet virksomhed eller en større virksomhed med mange ansatte, så vil det til enhver tid være fordelagtigt at kende til reglerne for moms og afgifter. Det kan dog være en svær opgave at holde sig opdateret på den skiftende lovgivning og de mange krav og frister. 

Hos RSM kan vi hjælpe dig med at sikre, at du overholder de nødvendige momsfrister, og at din virksomhed altid har opgjort moms og afgifter korrekt. Vi rådgiver bl.a. om moms- og afgiftsforhold, samt optimering af beregninger og betalinger.

Hvis du skal indberette moms skal du først og fremmest sørge for, at din virksomhed er momsregistreret. Når du registrerer virksomheden får du et cvr-/SE-nr. samt et registreringsbevis. 

Hvis dit momspligtige salg er under 50.000 kroner i løbet af et år kan du selv vælge, om du ønsker en momsregistreret virksomhed. Hvis din omsætning til gengæld er over de 50.000 kroner skal du registrere virksomheden. Når først du er momsregistreret, skal du opkræve, indberette og betale moms - også selvom din omsætning ikke overstiger 50.000 kroner i løbet af 12 måneder.

Inden du indberetter moms kan det være en god idé, at du har godt styr på dit momsregnskab, da det bliver en del nemmere for dig at udfylde formularen for momsindberetning. Når du har udfyldt alle felter vil du kunne se, hvor meget du skal betale eller have tilbage i moms.

Hvis du har momsregistreret din virksomhed skal du føre regnskab over de varer eller ydelser, som du har købt eller solgt. Dit regnskab skal som minimum indeholde en konto for:

 • købsmoms, der dækker over momsen, som opkræves af dig, når du køber varer eller ydelser hos andre
 • salgsmoms, der dækker over momsen, du opkræver af kunder, som køber varer eller ydelser hos dig 

Forskellen mellem salgs- og købsmoms er den moms, som du skal oplyse og betale til Skattestyrelsen. I slutningen af hver momsperiode skal du lave denne opgørelse. Med en momsafregning kan du nemt opgøre regnskabet for den pågældende momsperiode. Momsregnskabet skal derfor ses som en fast del af dit almindelige regnskab.

Alt efter din virksomheds størrelse og indtjening, så findes der forskellige momsfrister. Du kan enten have halvårlig momsafregning, kvartalsvis afregning eller en månedsvis afregning, alt efter hvilken kategori din virksomhed falder ind under. 

Du skal fx. indberette moms hvert halve år, hvis virksomhedens omsætning er under 5 millioner kroner årligt. Du skal dog indberette moms kvartalsvis i mindst halvandet år, hvis du har startet din forretning for nylig. Herefter kan Skattestyrelsen ændre på fristen alt efter din virksomheds omsætning. 

Derudover gælder det, at du skal indberette din moms kvartalsvis, hvis: 

 • du selv har søgt om det 
 • din virksomheds momspligtige omsætning er 5-50 mio. kr. om året.

Du skal indberette moms månedsvis, hvis: 

 • du selv har søgt om det 
 • din årlige momspligtige omsætning er over 50 mio. kr.

Som sagt, så skal du indberette moms, hvis du har momsregistreret din virksomhed - også selvom du hverken har haft indtjeninger eller udgifter i perioden. Så skal du indberette en såkaldt “nul-indberetning”. 

Det er vigtigt at du sætter dig ind i de forskellige frister, samt hvornår du skal indberette din moms. Hvis du ikke overholder momsfristen, så vil Skattestyrelsen nemlig vurdere din moms ud fra et skøn, hvilket kaldes en foreløbig fastsættelse. Denne foreløbige fastsættelse skal du selv rette, så du erstatter det midlertidige beløb med den korrekte moms. Det er nemlig dit ansvar som virksomhedsdrivende, at beløbet er korrekt. 

En foreløbig fastansættelse koster 800 kroner for hver periode, du har indberettet moms for sent. Derudover kommer der renter oveni. Det vil sige, at din virksomhed til sidst skal betale afgiften på de 800 kroner, renter samt momsbeløbet. Derfor er det altid en god ide at have godt styr på de forskellige momsfrister og din virksomheds kategorisering.

Der findes nogle ydelser, som ikke indgår i kategorien “momspligtige salg”. Momsfri ydelser indebærer bl.a. undervisning eller diverse sundhedsbehandlinger, som tandlæge og psykologhjælp.

Du kan godt drive en virksomhed, hvor du både har momsfri og momspligtige salg, fx. hvis du sælger en række momspligtige produkter sammen med momsfrie behandlinger. 

Hvis du sælger ydelser, som er fritaget for moms, så er du typisk registret for lønsumsafgift i stedet. Denne afgift tager udgangspunkt i virksomhedens skattemæssige overskud, samt lønninger til ansatte. Lønsumsafgiften kan registreres som en driftsomkostning og trækkes fra i skatteregnskabet.

Hos RSM er vi altid ajourført i den nyeste lovgivning inden for moms, afgifter og meget mere. Det er nemlig vigtigt, at vi kan leve op til den service, som vi er kendt for at levere. Vi har kontorer i hele landet, så uanset hvor du befinder dig, så kan du søge kompetent rådgivning hos os.

Vi oplever også, at et stigende antal virksomheder ønsker at outsource dele af deres regnskab og bogføring. Her kan vi naturligvis også hjælpe dig. Vi tilbyder nemlig ikke udelukkende rådgivning, for vi kan også sagtens udarbejde dele af eller hele dit regnskab. Vi hjælper bl.a. med: 

 • IT Bogføring
 • Fakturering 
 • Lønafregninger og indberetning 
 • Momsafregning 
 • Håndtering af betalinger 
 • Generel administration 

Vi hjælper dig og din virksomhed med lige præcis de opgaver, som du har behov for at få løst. Så kan du tage dig af de mange andre opgaver, som kommer med at drive en virksomhed.

Book et uforpligtende møde med os 

Vi uddanner os både i nationale og internationale regnskabsmæssige forhold, og vi sikrer, at vores medarbejdere og partnere altid har styr på ændringer i lovgivningen. På den måde kan vi sikre dig den mest optimale service. 

Du er velkommen til at booke et uforpligtende møde med en af vores dygtige revisorer hos RSM. Du kan få rådgivning om alt fra momsfrister til bogføring, og du kan endda outsource dele af din virksomheds økonomiske opgaver til os. Vi hjælper alle former for virksomheder: alt fra nyligt opstartede til større selskaber. Find et af vores kontorer nær dig, og bliv klogere på din virksomhed.