Økonomisk rådgivning 

Virksomhedens økonomi er en af de vigtigste elementer for at drive en forretning. Er driften rentabel? Er der råd til eller behov for investeringer? Hvordan styres risici? Det er blot nogle af de spørgsmål, man må stille sig selv som virksomhedsejer.

Det er derfor yderst vigtigt, at man får en professionel rådgivning, så man kan agere på det rette grundlag.

RSM er specialister inden for økonomisk rådgivning. Det er én af vores kernekompetencer, og vi kan rådgive dig, så det gør en positiv forskel for din virksomhed.

Værdiansættelse

Der kan ved en given lejlighed være behov for, at virksomheden kender sin værdi.

Mange forbinder en værdiansættelse med et forestående salg af hele virksomheden eller en ejerandel, men der kan også ligge en række andre faktorer til grund for ønsket om en værdiansættelse.

Værdiansættelsen kan bl.a. også være et redskab til:

  • Tilrettelæggelse af incitamentsaflønning 
  • Vurdering af, hvilke konsekvenser udvidelser eller sanering får på virksomhedens værdi
  • Vurdering af afkastkrav
  • Nøglemedarbejders indtræden i ejerkreds

Budgettering 

Ved budgetteringsopgaver hjælper vi med at beregne de økonomiske konsekvenser af de aktiviteter, virksomheden påtænker at sætte i gang. Budgettet udarbejdes i samarbejde med virksomheden, således at vi er sikre på, at forudsætningerne for de påtænkte dispositioner bliver indarbejdet korrekt. Vi har fokus på såvel drift, likviditet og balancebudget.

På baggrund af det udarbejdede budget og solide branchekendskab, hjælper vi virksomhederne med at vurdere om en planlagt aktivitet er rentabel.

Når vi bistår med at udarbejde budgetter, vil vi altid forsyne budgettet med en erklæring om det udførte arbejde.

Dette medvirker til at øge troværdigheden og tilliden til budgettet. Det sikrer, at vi altid lever op til de krav og forventninger, der er hos virksomhedens bankforbindelse og øvrige interessenter og brugere af budgettet.