Revisorerklæringer

Ingen erklæring (ingen sikkerhed)

Virksomheden alene står på mål for informationerne i regnskabet, og at regnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningen.

Assistance fra godkendt revisor (begrænset sikkerhed) 

Ved en assistance hjælper revisor ledelsen med at opstille årsregnskabet i henhold til lovgivningen.
Ved en assistance giver revisor en erklæring uden sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet, da revisor ikke udfører kontroller af oplysningerne i regnskabet.
En godkendt revisor kan dog ikke afgive en assistanceerklæring, hvis regnskabet indeholder åbenlyse fejl.

Review af regnskabet (begrænset sikkerhed)

Et review giver begrænset sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.
I et review tager revisor udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen, og gennemgangen af regnskabet er primært baseret på analytiske handlinger og forespørgsler til ledelsen.

Revisor foretager kun yderligere kontrol af oplysningerne, hvis analyserne og forespørgslerne giver anledning til det. 

Udvidet gennemgang (høj grad af sikkerhed)

Udvidet gennemgang giver sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet. I en udvidet gennemgang tager revisor udgangspunkt i oplysninger fra ledelsen, og gennemgangen af regnskabet er primært baseret på analytiske 
handlinger og forespørgsler til ledelsen.

For at opnå yderligere sikkerhed i forhold til et review, gennemfører revisor derudover en række specifikke supplerende handlinger.

Revision (høj grad af sikkerhed)

En revision giver høj grad af sikkerhed for oplysningerne i årsregnskabet.

Ved en revision foretager revisor analyser og forespørgsler til ledelsen samt relevante kontroller af væsentlige poster i regnskabet ved hjælp af eksempelvis fysisk kontrol, observationer, indhentelse af eksterne bekræftelser med videre.

Kontrollen af oplysninger udgør en stor del af arbejdet i en revision.

 

erklaeringerstyper-revision-rsm-1544.jpg

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her