Regnskab

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde dit regnskab

Som selvstændig erhvervsdrivende er det vigtigt at du har et overblik over alle indtægter og udgifter i din virksomhed. Derfor skal du holde regnskab og bogføre alle transaktioner i firmaet i løbet af året, så du har godt styr på økonomien. Det er regnskabet, der fortæller om din forretning kan betale sig, da det viser, hvorvidt virksomheden har overskud eller underskud. 

Hvis udarbejdelsen af et regnskab lyder uoverskueligt, kan RSM hjælpe dig godt på vej. Vi har dygtige revisorer fordelt i hele landet, så du kan søge vejledning nær dig. 

Hvad består et regnskab af? 

Et regnskab indeholder typisk en balance, som beskriver dine aktiver og passiver, samt en resultatopgørelse. Balancen viser dét, som virksomheden skylder væk samt værdien af det din virksomhed ejer. Passiver dækker over poster som gæld og egenkapital, hvorimod virksomhedens aktiver bl.a. inkluderer varebeholdning og tilgodehavender. 

Resultatopgørelsen viser statussen på din virksomheds omkostninger, samt omsætning i forbindelse med drift. Derfor kaldes det også et driftsregnskab. Opgørelsen tager udgangspunkt i den bogføring du har ført i løbet af året, så du kan se om der er underskud eller overskud i virksomheden.

Der findes forskellige typer af resultatopgørelser. Du kan enten benytte dig af en artsopdelt eller en funktionsopdelt opgørelse. En artsopdelts resultatopgørelse opdeler omkostninger efter deres art, for eksempel i løn, vareforbrug, husleje med mere. 

Hvis du derimod benytter en funktionsopdelt opgørelse, så inddeles omkostningerne ud fra, hvor i virksomheden de er blevet anvendt, fx. i produktion, administration, salg og så videre. 

Hvordan skal et regnskab udarbejdes?

Din bogføring er utrolig vigtig for, at du kan udregne dit regnskab korrekt. Bogføringen dækker over diverse pengestrømme til og fra din virksomhed. Hvis du har holdt godt styr på firmaets transaktioner i løbet af året, så får du de bedste betingelser for at opgøre resultatet af virksomhedens økonomi - det vil sige; udarbejde et regnskab. Du kan føre et:

 • Månedsregnskab 
 • Kvartalsregnskab 
 • Halvårsregnskab 
 • Årsregnskab 

Hverken måneds-, kvartals- eller halvårsregnskabet er lovpligtigt, så udarbejdelsen af sådanne regnskaber vil altså være helt op til den enkelte virksomhed. Det giver dog et godt overblik over din virksomheds økonomi, og derfor vælger nogle danske virksomheder at føre regnskab på denne måde.

Årsregnskabet er til gengæld lovpligtigt og skal inkluderes i årsrapporten, som sendes til Erhvervsstyrelsen. Alle virksomheder i Danmark skal indsende en årsrapport, som viser fremdriften og økonomien i den pågældende virksomhed. Når du udarbejder et årsregnskab, så skal du bl.a. bruge: 

 • Bankudskrifter
 • Årsopgørelser fra banken 
 • Alle bilag fra året

Formålet med årsregnskabet er at vise virksomhedens økonomiske status, samt hvordan midlerne er blevet fordelt og brugt i løbet af året. 

Hvad er et regnskabsår?

Et regnskabsår er den periode, som din virksomheds årsregnskab dækker over. Perioden udgør 12 måneder, og den følger som oftest kalenderåret, så den starter i januar og slutter i december. Det kan være det mest overskuelige for nogle virksomheder. 

Du kan dog sagtens forskyde dit regnskabsår, så det for eksempel forløber fra juli til juni, hvis det giver bedre mening for den pågældende virksomhed.

Hvilken regnskabsklasse tilhører din virksomhed?

Alle registrerede virksomheder indgår i en regnskabsklasse. Du skal finde ud af, hvilken klasse din virksomhed hører under, da det, grundet forskellige krav og regler, har betydning for den måde du skal føre regnskab på.

Regnskabsklasserne går fra A til D, hvor virksomhederne fordeles efter størrelse. Klasse A har færrest krav, og klasse D har flest:

 • Regnskabsklasse A gælder - typisk mindre - virksomheder i personligt regi, som enkeltmandsvirksomheder
 • Regnskabsklasse B omfatter mindre virksomheder i selskabsform, for eksempel anpartsselskaber eller aktieselskaber
 • Regnskabsklasse C gælder mellemstore og store virksomheder, som ikke er børsnoterede eller statslige aktieselskaber 
 • Regnskabsklasse D dækker over de største virksomheder, som børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber 

De mindre virksomheder i regnskabsklasse A kan i nogle tilfælde nøjes med at udfylde oplysningsskemaet - det, der engang blev kaldt en “udvidet selvangivelse”. Oplysningsskemaet skal sendes til Skattestyrelsen. 

Din virksomhed kan sagtens rykke op eller ned i klasse. For at rykke op kræver det, at virksomheden har overskredet størrelseskravene for den nuværende regnskabsklasse i to sammenhængende år. Hvis din virksomhed skal rykke ned, gælder det modsatte. 

RSM hjælper dig med at få kontrol over dit regnskab 

Hos RSM har vi mange års erfaring med udarbejdelse af regnskaber til forskellige typer af virksomheder og inden for diverse brancher. Derfor kan vi hjælpe vores kunder med opgaver som:

 • Udarbejdelse af årsrapporter, samt offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen 
 • Udarbejdelse af specifikationer til årsrapporten 
 • Regnskabsanalyser 
 • Udarbejdelse af perioderegnskaber 


Der følger mange opgaver med driften af en virksomhed. Derfor kan du vælge at outsource din bogføring samt udarbejdelse af virksomhedens regnskab til os. RSM kan hjælpe med udarbejdelse og indberetning uanset regnskabsgrundlag og regnskabsklasse. Vi står naturligvis også til rådighed med vejledning og gode råd, så du selv kan føre regnskab. 

Vi garanterer et professionelt samarbejde 

Det er vigtigt for os, at alle revisorer i RSM leverer den kvalitet, vi er kendt for. Det gælder for samtlige af vores kontorer i Danmark. Du kan finde os i Aarhus, Esbjerg, Fredericia, København, Thisted samt mange andre byer. Uanset hvor du befinder dig kan du få kompetent rådgivning hos os. 

Vi sikrer, at alle vores medarbejdere og partnere har styr på ændringer i lovgivningen inden for bl.a. revision og regnskab. Hos RSM uddanner vi os således i nationale og internationale regnskabsmæssige forhold. På den måde kan du trygt lægge den daglige drift af din virksomheds økonomi i vores hænder. 
Du kan booke et uforpligtende møde med os i dag. Så kan vi i fællesskab finde den bedste løsning for din virksomhed. Vi hjælper alle virksomhedstyper, uanset deres behov.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på telefonnummer: 97 91 11 11 eller send dine spørgsmål eller forespørgsler via mail.

send en email her