Revision & regnskab

Revision - én af vores kerneydelser

Alle virksomheder har brug for revision og rådgivning.

Hos RSM Denmark rådgiver vi både små, mindre og mellemstore virksomheder ud fra konkrete virksomhedsforhold. Med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov tilrettelægges revisionen med vurdering af risici, og med vores anbefalinger til, hvordan I som virksomhed kan forbedre jeres kontrolmiljø og forretningsgange.