Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

istock-000018502827-large.jpg

Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge for å trekke lavere kildeskatt enn 25 %.

RSM Nyhetsbrev 21 | 2017 ble det informert om at de nye kravene til dokumentasjon, som var ment å tre i kraft 1. januar 2018, var utsatt til 2019. De nye reglene om når det kan trekkes lavere kildeskatt enn den ordinære satsen på 25 % på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer ble også omtalt i RSM Nyhetsbrev 5 | 2017 og RSM Nyhetsbrev 17 | 2017.

Det er gjort enkelte justeringer i de opprinnelig vedtatte kravene som innebærer at personlige aksjonærer ikke trenger å fremlegge bostedsbekreftelse hvis utbytteutdelingen er på mindre enn NOK 10 000.

Reglene er tatt inn i skattebetalingsforskriften til skattebetalingsloven §§ 5-10a.

Ett av de nye dokumentasjonskravene er at aksjonærer som ikke er fysiske personer, må vise at de har krav på lavere kildeskattetrekk ved enten:

  • å fremlegge en godkjent refusjonssøknad, eller
  • godkjenning fra norske skattemyndigheter på at utbyttemottakeren har krav på lavere kildeskatt.

Når utdelende selskap er registrert i VPS, skal dokumentasjonen fremlegges for enten utenlandsk forvalter (NOM-konti) eller kontofører investor (direkteregistrering). For aksjer utenfor VPS skal dokumentasjonen fremlegges direkte overfor utdelende selskap.

Denne godkjenningsordningen er ment å åpne for at aksjonærer som ikke er fysiske personer slipper å gå veien om en refusjonssøknad for å kunne dokumentere sin rett på lavere kildeskatt enn 25 %.

I søknaden om godkjenning må det redegjøres for og dokumenteres at vilkårene for redusert kildeskatt etter skatteavtale eller fritaksmetoden er oppfylt ved å fremlegge bostedsbekreftelse eller bekreftelse på at aksjonæren er hjemmehørende i et EØS-land.  Det er ingen spesielle formkrav til en slik søknad. Skatteetaten opplyser at de vil utarbeide et eget standardskjema for slike søknader.

For aksjer utenfor VPS vil dokumentasjonskravene ikke gjelde absolutt, hvis utdelende selskap på annen måte kan bekrefte utbyttemottakers identitet og skattemessig status. Skattedirektoratet har uttalt seg om dette i tolkningsuttalelse av 9. november 2017.

For å unngå å bli stilt til ansvar for manglende trekk ved feilbedømmelse av aksjonærens skattemessige status, for eksempel ved etterfølgende kontroll fra skattekontoret, må utdelende selskap likevel påse at dokumentasjonskravene er oppfylt i forkant av kildeskattetrekket.

For mer detaljert beskrivelse av de nye dokumentasjonskravene vises det til skatteetatens nettsider.


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

Motta nyttige nyheter, tips og råd fra oss: 

 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Synne Bjotveit
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss