RSM Advokatfirma styrker seg med to nye medarbeidere og teller med det 26 ansatte. De to nye inn dørene ved Oslo-kontoret er Boye Wangensten Berge, som har vært partner i både EY Advokatfirma og BDO Advokater, samt Christine Taaje som kommer fra stillingen som International Tax Manager i Scatec ASA.


- Dette er en solid tilvekst for oss, sier daglig leder Morten Christophersen i RSM Advokatfirma, og særlig innen fornybar energi får vi nå økt slagkraft.


Christine har de siste 2,5 årene jobbet i Scatec og har erfaring fra både sol-, vind- og vannkraftprosjekter. Hun har jobbet særlig med skatt og strukturering av prosjekter i Latin-Amerika og Europa, samt noe i Afrika og Asia. Boye har tidligere vært leder for den juridiske delen av EYs bransjegruppe for kraft og fornybar energi.


- Den internasjonale erfaringen til Boye og Christine er også et stort pluss, fortsetter Morten.


Boye har solid erfaring fra internasjonal skatterett og rådgivning til flernasjonale selskaper, og Christine jobbet i flere år med internasjonal skatterett i EY Advokatfirma før hun begynte i Scatec.

 

En kombinasjon av jus og økonomi

Boye og Christine har begge utdannelse innen både jus og økonomi. Førstnevnte tok en bachelor i business administration fra BI før jus-studier på Universitetet i Oslo, mens Christine tok en Master i Business Administration (MBA) ved California Lutheran University etter hun var ferdig med jusstudiene i Oslo.


- MBAen ga meg verdifull forståelse for virksomhetsstyring i et internasjonalt perspektiv, sier Christine. Jeg mener det er en stor fordel at man som rådgiver har evnen til å se og forstå de utfordringer en bedrift står overfor, også utover rene juridiske problemstillinger.


- Det er svært nyttig med økonomiutdannelse når man skal jobbe med skatterett og selskapsrett, legger Boye til – da får man et verdifullt tilleggsperspektiv ut over det juridiske.

 

Tettere på kunden

For Christine handlet valget om å begynne i RSM først og fremst om å komme tettere på kundene.


- RSM retter seg mot små- og mellomstore virksomheter, og da kommer man ofte tettere på kunden, sier Christine. Da har man større forutsetninger for å gi gode råd. I de årene jeg har jobbet in-house har jeg virkelig sett nytten av å kjenne kunden godt, og i RSM vil jeg få alle forutsetninger for å gjøre det.


- For meg er det kombinasjonen av ønsket om å jobbe med små- og mellomstore virksomheter samt at RSM er et selskap i vekst, legger Boye til. Å være med på å bygge opp virksomheten videre er en reise jeg gleder meg til. I tillegg kjenner jeg flere trivelige folk i RSM fra før, og det er ikke uten grunn at de er sertifisert av Great Place to Work.