Norge
Languages

Languages

RSM blant Norges Beste Arbeidsplasser 2020

rsm_norges_beste_arbeidsplasser_2020.png

For 17. år på rad har Great Place to Work kåret Norges Beste Arbeidsplasser. Virksomhetene som topper listen kjennetegnes ved at ledelsen fokuserer på medarbeidere og kultur som viktig strategi for å lykkes. De tar den enkeltes helse på alvor, bygger gjensidig tillit, kommuniserer åpent og demonstrerer at virksomheten bidrar positivt i samfunnet.

RSM er nå for tredje år på rad ikke bare sertifisert av Great Place to Work, men også med på listen over Norges Beste Arbeidsplasser i kategorien 50-199 medarbeidere.

Vi er stolte av å være en av Norges Beste Arbeidsplasser - men verdien ligger i innsikten, ikke kåringen

Prisen som en av Norges Beste Arbeidsplasser oppleves som en hyggelig anerkjennelse, men det viktigste med deltakelsen er likevel å fange opp hvordan den enkelte har det på jobb og derunder få konkrete innspill til hva RSM som arbeidsgiver kan gjøre bedre. 

- Ærlige og konkrete tilbakemeldinger er en forutsetning for å videreutvikle RSM som den aller beste utgaven av RSM, sier Hans Ragnar Berg, daglig leder i RSM. - Vi bruker Great Place To Work aktivt, og verdien ligger ikke i hvilken plassering vi får på listen, men i den omfattende og grundige tilbakemeldingen vi får fra våre medarbeidere. Det gir oss innsikt i hva vi må forbedre for å skape en enda bedre arbeidsplass.

- En ekstra verdi fra Great Place to Work er også det å kunne sammenligne seg med og få inspirasjon fra andre virksomheter av samme størrelse i Norge, sier Øyvind Sæther, Director People & Organisation i RSM. RSM er ikke ute etter å vinne en kåring, men er med for å jobbe systematisk med å utvikle og forbedre arbeidsplassen vår. Dette gjør vi basert på tilbakemeldingene fra ansatte og med involvering fra de ansatte.

Om målingen

Great Place to Work måler tilstanden i norsk arbeidsliv, gjennom representative undersøkelser i alle sektorer og størrelseskategorier. Dette grunnlaget viser – i absolutte tall – kvaliteten på kultur og ledelse i gjennomsnittsbedriften og hva som skal til for å være blant de beste. Kåringen er basert både på en absolutt vurdering i forhold til nivået på alle norske virksomheter og på en relativ vurdering i forhold til alle kvalifiserte kandidater.

Flere enn 10.000 bedrifter i over 60 land bruker i dag Great Place to Works målinger. Dette er først og fremst for å få svært relevant, praktisk og retningsorientert innsikt som kan bidra til utvikling av egen kultur og ledelse. Dersom man tilfredsstiller kravene får man anerkjennelse som en god arbeidsplass som en tilleggseffekt.

Fellesskap settes høyt

Årets undersøkelse viser at i de beste virksomhetene er fellesskap det området der flest medarbeidere har gode opplevelser. 91 prosent svarer at man som ny føler seg velkommen og 91 prosent svarer at de kan være seg selv på arbeidsplassen. Hele 82 prosent anerkjenner at det er en familie- og teamfølelse på de beste arbeidsplassene i motsetning til 63 prosent på landsbasis.

- Det som gleder meg mest er resultatene våre knyttet til fellesskap og samhold. Den er høy fra år til år, og den er høy på tvers av avdelinger. Dette er litt av kjernen i det som har kjennetegnet RSM i alle år – nettopp felleskapet og de gode kollegaene, sier Øyvind Sæther.

Jannik Krohn Falck, administrerende direktør i Great Place to Work uttaler:

- I RSM er det sterk fokus på kultur og lederskap, og dette drives aktivt frem fra øverste nivå i organisasjonen. I et sterkt fagmiljø som RSM er kompetanseutvikling viktig. Dette er et område RSM viser solid fokus på og det har gitt gode resultater. I RSM er det et sterkt kollegialt fellesskap og medarbeiderne er stolt over arbeidet de gjør og hva de får til. De har en kultur der man opplever å bli gitt tillit og ansvar. Tillit kombinert med gode strukturer og en kultur preget av rettferdighet og like muligheter gir resultater.

 

prisutdeling_jannik_770x367.png

Jannik Krohn Falck, administrerende direktør, Great Place to Work. Bilde fra årets prisutdeling, som ble gjennomført digitalt. 


KONTAKT

oyvind_230x230_gptw_artikkel.png

Øyvind Sæther 
Director People & Organisation, RSM Norge AS
E: [email protected]
M: +47 91 56 56 99 

 

jannik_230x230.png

Jannik Krohn Falck
Administrerende direktør, Great Place to Work
E: [email protected]  
T: +47 92 21 27 47

 


Om Norges Beste Arbeidsplasser 

Årlig publiserer Great Place to Work Institute - Norges Beste Arbeidsplasser. Vi undersøker medarbeidernes opplevelser av arbeidsplassen på tvers av organisasjonen, uavhengig av hvem de er eller hva de gjør. Analysen er grundig og består av to komponenter. Alle medarbeidere besvarer 58 spørsmål som dekker sentrale forhold på arbeidsplassen. I tillegg kartlegges og vurderes virksomhetens formelle og uformelle leder- og organisasjonspolicys og praksiser gjennom en egen audit.

 

For å bli vurdert måtte bedrifter ha minst 20 ansatte og motta nok respondenter for å oppnå et 95 % konfidensnivå med under 5 % feilmargin. Kåringene er ikke kun basert på en relativ vurdering i forhold til andre, men også på en absolutt vurdering i forhold til alle norske virksomheter. Dette sikres gjennom representative nasjonale undersøkelser, Nasjonal Tillitsindeks. Great Place to Work kårer så de beste virksomhetene innenfor fire kategorier; flere enn 500 medarbeidere, 200 - 499 medarbeidere, 50 - 199 medarbeidere og 20-49 medarbeidere. Siden 1998 har Great Place to Work undersøkelsen blitt gjennomført internasjonalt. Årlig analyseres data fra over 11 millioner medarbeidere, i over 10.000 virksomheter på fem kontinenter. 

 

Om Great Place to Work 

Great Place to Work® er den globale lederen for utvikling, bevaring og anerkjennelse av organisasjonskulturer som betegnes av en høy grad av tillit. Vårt perspektiv er utviklet gjennom å lære av fantastiske ledere, gjennom å kartlegge millioner av medarbeidere og undersøke praksisen til tusenvis av gode arbeidsplasser verden over. Vi samler kontinuerlig innsikt fra organisasjoner fra alle bransjer og sektorer. Vårt formål er å hjelpe organisasjoner med å bygge og opprettholde en sterk tillitskultur. 

Kontakt

Øyvind Sæther
Director People & Organisation

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss