Anders Magnus Løvaas
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Sector : Eiendom
Biografi

Anders er oppdragsansvarlig revisor og partner i RSM. Han er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Anders har bred erfaring fra revisjon av virksomheter av ulik størrelse i en rekke bransjer, med hovedvekt på eierstyrte virksomheter innenfor eiendom og investeringer. Han har betydelig kompetanse og erfaring som rådgiver og revisor innen områdene revisjon, skatt/avgift og regnskap, herunder erfaring med finansiell due diligence og selskapsstruktureringer. Anders er leder av selskapets bransjegruppe Eiendom.

 

Arrangementer

Eierkostnader for næringseiendom

Vi har gjennomgått eierkostnader for 126 næringseiendommer innenfor handel- og kontorsegmentet for årene 2018 og 2019. Gjennomgangen har fokusert på gjennomsnittlig eierkostnad per kvm og de kostnadstypene som danner grunnlaget for de totale eierkostnadene. Vi observerer at eierkostnader påvirkes av hvilket segment eiendommen inngår i, og...

RSM og Nyenrode Business Universiteit lanserer europeiske skatteveiledere for fast eiendom 

RSM International, verdens ledende nettverk for revisjons-, skatte- og rådgivningsselskaper for mellomstore bedrifter, har i samarbeid med Nyenrode Business Universiteit, det eneste private universitetet i Nederland, lansert sine nyeste veiledere for beskatning av næringseiendom i Europa. De nettbaserte veilederne gir flernasjonale virksomhe...

Eierkostnader for næringseiendom

RSM har gjennomgått eierkostnader for 2018 for 75 næringseiendommer innenfor butikk- og kontorsegmentet. Vår gjennomgang har fokusert på gjennomsnittlig eierkostnad per kvm og vi observerer at eierkostnader påvirkes av både segment og lokasjon. Vi vil i denne artikkelen se på forskjeller innenfor segmentene kontor og butikk. Tabellen under oppsummerer eiendommene som inngår i utvalget.

Vi gratulerer Anders Magnus Løvaas som ny partner i RSM Norge

Vi er svært stolte av å kunne ønske Anders Magnus Løvaas velkommen som partner i RSM Norge fra og med 1.januar 2017! Anders kom til RSM i 2006 og har siden vært en stor ressurs for selskapet på flere områder. Han har bred erfaring innen finansiell revisjon og tjenester knyttet opp mot revisors kompetanseområder, med spesiell vekt på ska...