Norge
Languages

Languages

Kari Elisabeth Christiansen
Senioradvokat


Kontor : RSM Oslo
Tjenester : Skatt, Avgift, Merverdiavgift
Sector : Eiendom
Biografi

Kari Elisabeth er senioradvokat i RSM Advokatfirma i Oslo. Hun kommer som advokat fra BDO Advokater AS og har arbeidet med avgiftsrettslige problemstillinger i nærmere 20 år.

Hun startet sin karriere som saksbehandler i skatteetaten med både skatt og merverdiavgift. Som rådgiver i Revisorforeningen satset hun på merverdiavgiften som fagområde og begynte som forfatter med en bok om merverdiavgift for kultur og idrett. I etterkant fikk hun tilbud om å bidra til å skrive lovkommentarer for Gyldendal Rettsdata. Som advokat har hun jobbet i full bredde med merverdiavgift, og dekker bl.a. områder som næringseiendom, entreprenørbransjen, forsknings- og utviklingsbedrifter, kultur og idrett, kommunale virksomheter, privatskoler, og andre som har rett til kompensasjon for merverdiavgift. Hennes bistand strekker seg fra alt av enklere løpende rådgivning til større klageoppdrag i tillegg til spesialtilpassede kurs og foredrag for kunder.

News articles

Mva-fradrag og transaksjonskostnader

17. januar 2020
Skatteklagenemnda har i to saker publisert i begynnelsen av desember 2019 konkludert med at det ikke er rett til fradrag for merverdiavgift (mva) på transaksjonskostnader ved kjøp av selskap. Begge sakene gjelder kjøp av konkurrerende virksomheter.   Nemndas avgjørelse i sak nr.  137/2019 og 138/2019  føyer seg inn i r...

Endringer i skatte- og avgiftsreglene

9. januar 2020
350-kroners grensen ved import endres i to etapper i 2020, og det skjer også andre endringer i skatte- og avgiftsreglene, omtalt i RSM Nyhetsbrev 15 | 2019 om statsbudsjettet for 2020. Skatte- og avgiftssatsene for 2020 Nivået på satsene for mva i 2020 forblir de samme som for 2019 og særavgiftene er i stor grad prisjustert. For innte...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

26. november 2019
Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Kjøp av eiendom

1. oktober 2019
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom. Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom 5  Kjøp...