Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

Marianne har merdiavgift og særavgifter som sitt spesialområde.

Hun dekker merverdiavgiften i sin fulle bredde, det vil si innen alle bransjer og for alle type problemstillinger. Bransjer hun bistår særlig er næringseiendom, finansbransjen, kommunal sektor og kultursektoren. Hun bistår også ved restrukturering av virksomheter, DD´er, fradragsproblematikk, og i spørsmål om håndtering av særskilte mva-fritak og/eller unntak. Bistanden omfatter også bokettersyn, og eventuell utarbeidelse av klage. Marianne prosederer også saker for domstolen.

Marianne har arbeidet som advokat siden 2003, sist i advokatfirmaet Harboe & Co hvor hun var partner i mer enn 6 år. Før dette var hun 7 år i Finansdepartementets skattelovavdeling, hvor hennes siste stilling var lovrådgiver. Hun har også arbeidet 3 år i Skattedirektoratet og 5 år i advokatfirmaet BAHR.

Marianne er medlem av Skatteklagenemnda og har vært leder av Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett. Hun skriver jevnlig faglige artikler til ulike aviser og/eller tidsskrifter, og holder også foredrag innen sitt fagområde.