Marte Aasmundtveit Jessen
Advokat

Marte er advokat i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Marte jobber med transaksjoner og selskapsrettslig rådgivning, herunder ved endringer i konsernstrukturer og andre reorganiseringer, samt ved utarbeidelse og forhandling av aksjonæravtaler og rådgivning knyttet til aksjonærforhold. Marte er medlem av selskapets bransjegruppe for eiendom og har variert erfaring med kjøp, salg, utvikling og drift av fast eiendom. Marte har også bred erfaring med å bistå oppstartsselskaper i en tidlig fase, bl.a. ved vurderinger av eierskaps- og selskapsstruktur og ved utarbeidelse av nødvendig avtaleverk.