Skatterådgivning

oppdatert per 22. november 2018

istock-000059034520-large.jpg

Skatt har en direkte innvirkning på årsresultatet. Er du usikker på om din virksomhet betaler riktig skatt? Med smart planlegging og tilrettelegging sammen med en skatterådgiver, kan mange forbedre sluttresultatet betraktelig. Med effektiv skatterådgivning unngår du å måtte betale mer skatt enn nødvendig, samt det gir deg trygghet, nyttig kunnskap og råd.

Les videre for å lære mer om skatterådgivning og skatteregler, og for å finne ut av hva vi i RSM kan gjøre for din virksomhet.

Dette betyr skatterådgivning for din virksomhet

Effektiv og profesjonell skatterådgivning redusere skattekostnadene og dermed øke inntektene. I mange tilfeller betaler virksomheter mer skatt enn nødvendig, fordi de ikke er klar over skattereglene og ulike fradrag virksomheten kan ha rett til. Selskaper er selv ansvarlig for å rapportere og betale inn skatt, og derfor også selv ansvarlig for å ha oversikt over skatteregler og mulige fradrag.

Ved å bruke en skatterådgiver, vil dere sammen komme frem til hva som er nyttig for din virksomhet, og eventuelle endringer du kan gjøre for å redusere de skattepliktige inntektene eller øke fradragene.

Skatteregler for virksomheter

Skattereglene for virksomheter kan være kompliserte, og avhenger av hvilken organisasjonsform man velger. Under er det listet opp noen hovedlinjer rundt skatt for ulike selskapsformer, men detaljreglene er så omfattende at man evt. bør bruke en skatterådgiver som jobber utelukkende med skattespørsmål.

Aksjeselskap - et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt. Dette betyr at selskapet selv er ansvarlig for å rapportere og betale inn skatt.

 • Aksjonær (eier) beskattes personlig for det som tas ut i lønn eller utbytte

 • Selskapet betaler 23 % skatt av selskapets overskudd (2018)

 • Skatt betales etterskuddsvis, altså året etter at inntekten er opptjent

 • Skatten skal innbetales i to terminer - 15. februar og 15. april året etter inntektsåret

 • Det er mulig å betale inn et tilleggsforskudd innen 31. mai, dersom man tror det er innbetalt for lite skatt

 • Alle aksjeselskap må sende inn skattemelding - også de som ble stiftet mot slutten av inntektsåret eller ikke har hatt omsetning i inntektsåret

Deltakerlignet selskap – deltakerlignede selskaper er egne juridiske enheter, men er ikke egne skattesubjekter. Selskapene er selv ansvarlig for å rapportere, men eierne (andelshaverne) skal også rapportere og også betale skatten. De vanligste formene for deltakerlignede selskaper, er ansvarlige selskaper (ANS), selskaper med delt ansvar (DA), kommandittselskaper (KS) og indre selskaper (IS).

 • Deltaker (eier) skal beregne og betale skatt av arbeidsgodtgjørelse, selskapets overskudd og utdelinger fra selskapet.

 • Skattesatsen varierer ettersom inntekt klassifiseres som arbeidsgodtgjørelse (personinntektsskatt mellom 34,4 % og 49,8 %), skattbart overskudd (alminnelig inntektsskatt på 23 %) eller selskapsskatt der eier er et aksjeselskap (23 %) (2018)

 • I tillegg har man fradrag for skjermingsfradrag og plikt til å oppjustere overskuddet med en oppjusteringsfaktor for nærmere bestemte kapitalinntekter

 • Når skatten betales avhenger av om deltaker (eier) er et selskap (etterskudd) eller en privatperson (forskudd).

 • Deltakerlignede selskaper må sende inn skattemelding – også de som ble stiftet mot slutten av inntektsåret eller ikke har hatt omsetning i inntektsåret – og deltakerne skal levere deltakeroppgave.

Enkeltpersonforetak - eier du et enkeltpersonforetak, er du personlig ansvarlig for alle forpliktelser virksomheten tar på seg. Enkeltpersonforetak er ikke egne skattesubjekter, og eier er personlig ansvarlig for å rapportere og betale skatt.

 • Skattesatsen varierer mellom 34,4 % og 49,8 %. Skatten skal betales forskuddsvis i fire terminer; 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

 • Det er mulig å betale inn et tilleggsforskudd innen 31. mai, dersom man tror det er innbetalt for lite skatt.

 • Skatterapportering skjer årlig gjennom den ordinære skattemeldingen for privatpersoner med evt. vedlegg.

I tillegg kan enkelte virksomheter ha både unntak og tillegg som det er viktig å følge med på. En virksomhet som er uoppmerksom eller usikker på skattereglene kan ende opp med å betale for mye skatt, evt. for lite skatt og dermed få restskatt som ofte kommer uventet. I verste fall kan man ha gjort feil som risikerer i ileggelse av tilleggsskatt. De aller fleste virksomheter har derfor behov, og kan finne god nytte i, skatterådgivning.

Skatt for internasjonale virksomheter

Virkosmheter som opererer i internasjonale markeder har ofte mange komplekse operasjonelle og skattemessige problemstillinger. Typiske problemstillinger en internasjonal virksomhet møter kan være:

 • Optimal internasjonal selskapsstruktur

 • Etablering av virksomhet i utlandet

 • Grenseoverskridende fusjoner, fisjoner, kjøp, salg eller investeringer

 • Kildeskatt og dobbeltbeskatning

 • Kreditfradrag og refusjon av kildeskatt betalt i utlandet

 • Skatteavtaler: Tolkning og tilpasning

 • Fast driftssted og allokering av fortjeneste til fast driftssted

 • Internprising

 • Finansielle instrumenter og fritaksmetoden

 • Rederibeskatning

Problemstillinger for globale virksomheter krever et internasjonalt perspektiv og grundig kunnskap om landsspesifikke regelverk, noe en skatterådgiver innen fagfeltet kan hjelpe deg med.

Hos RSM har vi et bredt internasjonalt nettverk, og RSM Advokatfirma kan bistå med blant annet skatterådgivning knyttet til internasjonale problemstillinger.

Les mer: Internasjonal skatterådgivning

Få profesjonell skatterådgivning

RSM kan bistå med advokattjenester, revisortjenester og rådgivning, og gjennom vårt internasjonale RSM-nettverk har vi tilgang på bred kompetanse innen revisjon og skatterådgivning. RSM har spesialister på skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og internprising, og bistår deg og din virksomhet ved behov.

Hos oss kan du forvente å få en rådgiver som er proaktiv, tilgjengelig og løsningsorientert, samt har god kommunikasjonsevne og lang bransjeerfaring.

Les mer: Advokattjenester

Vi setter alltid kunden i sentrum. Vi ønsker å skape gode kundeopplevelser, og vi tilpasser oss deg. Ingen kunder er like, og her kan det variere mellom størrelse, utvikling, behov, planer også videre. Vi har ikke en fast plan, men lytter til kundenes behov for å sammen finne de beste løsningene.

Les mer om oss her.

Kontakt oss i dag

Skal du i gang med en ny virksomhet, endre en eksisterende selskapsstruktur, sette opp et årsregnskap, endre skattemeldingen eller lignende, og har behov for støtte og skatterådgivning? Med solid erfaring og ekspertise innenfor ulike fagfelt, samt et bredt internasjonalt nettverk, sørger vi for at du får den hjelpen du behøver.

Vi holder til i Oslo, Agder, Hordaland, og Rogaland, og jobber på tvers av regionene om det skulle være nødvendig.

Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor i dag. Finn ut om vi befinner oss i nærheten av deg her eller fyll ut vårt kontaktskjema.

Kontakt
 

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

johan_.jpg

Johan K. Engelschiøn 
Partner | advokat

Morten Hereng Christophersen
Partner | advokat

 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss