Støtteordninger - SkatteFUNN | gründere & startups

Generelt om støtteordninger

Næringsdrivende har muligheter til å søke på en rekke støtteordninger. De kan være offentlige eller private støtteordninger, samt nasjonale eller regionale. Altinn har samlet en oversikt over offentlige støtteordninger, der man kan søke basert på formål og bransje.

Under omtaler vi SkatteFUNN, som er en offentlig støtteordning som forvaltes av Forskningsrådet og Skatteetaten.

 

strategy-1446-x717.png

SkatteFUNN

Siden starten i 2002 har SkatteFUNN-ordningen vokst til å bli den største offentlige støtteordningen for forskning og utvikling (FoU) i næringslivet, og forventer å dele ut i størrelsesorden kr 4 milliarder i 2018 ifølge Skatteetaten.

Read more

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss