Norge
Languages

Languages

Omorganisering, selskapsrett og transaksjoner

Valg av selskapsstruktur og organisering av konsern har stor betydning i mange relasjoner. Ved å optimalisere selskapsstrukturen kan man spare skatt og merverdiavgift, legge til rette for en gunstig finansiering og en optimal fordeling av risiko, samt god kapitalflyt mellom selskapene. Både selskapene og reglene endrer seg også hele tiden, så det er viktig å være løpende oppdatert og jevnlig vurdere hvordan selskapet og konsernet bør organiseres. RSM Advokatfirma har lang og bred erfaring med selskapsrett, transaksjoner og omorganisering, og kan bistå med alle problemstillinger knyttet til dette.

Forenklinger i aksjeloven fra 1. januar 2020

Med virkning fra og med 1. januar 2020 forenkles aksjeloven § 3-8 om avtaler med nærstående og aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansiert aksjeerverv.
18. desember 2019
Kari Elisabeth Christiansen

Kari Elisabeth Christiansen ny advokat i RSM

Vi styrker et allerede sterkt fagmiljø i vårt advokatfirma, og er stolte av å ønske Kari Elisabeth Christiansen velkommen som senioradvokat til vårt kontor i Oslo. 
25. september 2019

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss