RSM Norge AS
Languages

Languages

Omorganisering, selskapsrett og transaksjoner

Valg av selskapsstruktur og organisering av konsern har stor betydning i mange relasjoner. Ved å optimalisere selskapsstrukturen kan man spare skatt og merverdiavgift, legge til rette for en gunstig finansiering og en optimal fordeling av risiko, samt god kapitalflyt mellom selskapene. Både selskapene og reglene endrer seg også hele tiden, så det er viktig å være løpende oppdatert og jevnlig vurdere hvordan selskapet og konsernet bør organiseres. RSM Advokatfirma har lang og bred erfaring med selskapsrett, transaksjoner og omorganisering, og kan bistå med alle problemstillinger knyttet til dette.

RSM Advokatfirma vokser, og Synne Bjotveit starter som partner i Bergen

Synne Bjotveit er advokat og har lang erfaring med skatterettslige problemstillinger. Hun begynte å jobbe som advokat med skatterett som spesialområde i 2008, etter 3 år som skattejurist ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Som advokat har hun jobbet i Advokatfirmaet Schjødt og i Advokatfirmaet PwC.
11. september 2017
Synne Bjotveit

Mva-ekspert Marianne Brockmann Bugge ny partner i RSM

Vi har gleden av å ønske Marianne Brockmann Bugge velkommen som partner i RSM Advokatfirma fra og med 15. august 2017.
26. juni 2017
Marianne Brockmann Bugge ny partner i RSM Advokatfirma