Norge
Languages

Languages

Omorganisering, selskapsrett og transaksjoner

Valg av selskapsstruktur og organisering av konsern har stor betydning i mange relasjoner. Ved å optimalisere selskapsstrukturen kan man spare skatt og merverdiavgift, legge til rette for en gunstig finansiering og en optimal fordeling av risiko, samt god kapitalflyt mellom selskapene. Både selskapene og reglene endrer seg også hele tiden, så det er viktig å være løpende oppdatert og jevnlig vurdere hvordan selskapet og konsernet bør organiseres. RSM Advokatfirma har lang og bred erfaring med selskapsrett, transaksjoner og omorganisering, og kan bistå med alle problemstillinger knyttet til dette.