Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2021

Vil du have et overblik over reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, samt reglerne for dækning af udgifter til rejse og ophold i ind- og udland?

Så hent vores gratis e-bog og få et overblik over alle reglerne for skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse.

Hent e-bogen her

I e-bogen kan du læse om:

 • Rejsegodtgørelse, herunder bl.a. tidsbegrænsninger, maksimale godtgørelser og reduktion
 • Fradrag i forbindelse med rejser, herunder blandt andet differencefradrag, 25% fradrag og dokumenterede udgifter
 • Godtgørelse ved kursusdeltagelse
 • Dokumentationskrav ved rejse
 • Befordringsgodtgørelse, herunder 60-dagesreglen
 • Dokumentationskrav ved befordring, herunder regler for bødeberegning
 • Befordringsfradrag.

Rejse- og befordringsgodtgørelse 2021

Mange virksomhedsejere og økonomimedarbejdere oplever, at reglerne for befordringsgodtgørelse, befordringsfradrag, differencefradrag kan være svært gennemskuelige. Reglerne og satserne er mange og forskellige, afhængigt af om du er lønmodtager, bestyrelsesmedlem eller erhvervsdrivende.

Det afregningsbilag, som udbetalingen af rejsegodtgørelsen er baseret på skal, som minimum, indeholde følgende oplysninger:

 • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer
 • Rejsens erhvervsmæssige formål
 • Dato for rejsen
 • Rejsens mål med eventuelle delmål
 • Angivelse af antal dage/timer
 • De anvendte satser
 • Beregning af rejsegodtgørelsen.

Herudover er det vigtigt at der i forbindelse med udbetalingen af den skattefrie godtgørelse sker modregning eller lønomlægning. E-bogen dækker de fleste situationer man kan komme ud for i forbindelse med udbetaling af rejse- og befordringsgodtgørelse. Herudover gennemgår den også reglerne for, hvordan man skal dokumentere sine udgifter. Hvis man ikke overholder disse regler, er udbetalingerne ikke længere skattefri.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne vejledning er af generel karakter og derfor ikke kan erstatte konkret rådgivning. Hvis du har brug for rådgivning, så skal du være velkommen til at kontakte os.