Revision og rådgivning af almene boligorganisationer, boligfonde mv.

Med mere end 20 års erfaring med rådgivning og revision af almene boligorganisationer i bagagen, har vi stor ekspertise på området. Vi udvikler løbende vores revisionsmetoder, og fokuserer hele tiden på at opnå det bedst mulige grundlag for vores revisionskonklusion. Samtidig vil vi være konkurrencedygtige på den rådgivning og service vi leverer til jer - og ikke mindst på prisen. 

Revisor med solid erfaring og viden om almene boligorganisationer 

I forbindelse med revision af almene boligorganisationer, kan vi tilbyde vores assistance og rådgivning inden for en lang række områder, herunder:

 • Rådgivning og assistance inden for skatte-, moms- og afgiftsmæssige områder.
 • Rådgivning og assistance i forbindelse med køb og salg af administrationsejendom.
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder.
 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten.
 • Skattemæssig rådgivning og opgørelse af skattepligtig indkomst.
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter.
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering.
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgang i virksomheden.
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering samt bedre anvendelse af ressourcer.
 • Attestation af indberetninger til Landsbyggefonden.
 • Attestation af driftsstøttesager og kapitaltilførsel.

“ Vi udfører både vores revision i løbet af året samt ved status. I løbet af året foretager vi revision af forretningsgange for de overordnede områder: Husleje, fraflyttere, lønninger, samt indkøb og kreditorer. Dette giver os en god forståelse for jeres måde at drive forretning på og hvilke konkrete risici og kontroller, som er nødvendige for at sikre jer et godt og stabilt kontrolmiljø. 

Til revision af afdelingsregnskaber anvender vi en model opsat på baggrund af standardkontoplanen, med de tilretninger, som hver boligorganisations typiske behov kan medføre. Dette giver os mulighed for ved både analyse og indre sammenhænge, at opnå et godt kendskab til økonomien i de enkelte afdelinger. 

Der vil altid være mulighed for at få tilsendt modellen, før vi påbegynder vores revision – det eneste det kræver er en saldobalance. Vi har kendskab til de mest almindelige økonomistyringssystemer, herunder Unik og EG Bolig. Det er en mulighed – men ikke et krav, at tilsende årsregnskaber, saldobalance og afstemning af dokumentation elektronisk. 

Book et uforpligtende møde

Book et møde med en revisor. Vi står altid klar til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Vi har eksperter og specialister klar til at tage en snak med dig, ligegyldigt om du har brug for rådgivning, revision, eller hjælp til årsregnskab, bogføring, skat, moms, fradrag eller lønadministration.

Med 13 kontorer fordelt over hele landet, kan vi tilbyde landsdækkende service.

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig.

Kontakt

karrieremuligheder1072x200.jpg

Book et uforpligtende møde

Book et møde med en revisor. Vi står altid klar til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Vi har eksperter og specialister klar til at tage en snak med dig, ligegyldigt om du har brug for rådgivning, revision, eller hjælp til årsregnskab, bogføring, skat, moms, fradrag eller lønadministration.

Med 13 kontorer fordelt over hele landet, kan vi tilbyde landsdækkende service. Find dit lokale kontor her

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig.

Blue