Fonde

Revision og rådgivning af erhvervsdrivende fonde samt øvrige fonde

Udfordringerne for fonde er kravet til opnåelse af det bedst mulige afkast af formuen til brug for uddelinger. Dette afkast opnås gennem et stærkt fokus på optimering af resultatet af den erhvervsmæssige aktivitet, samt af størst muligt afkast på værdipapirbeholdningen. Det er afgørende for fonde at kunne begå sig i stærk konkurrence omkring den erhvervsmæssige aktivitet, samt at kunne foretage optimal værdipapirpleje til brug for opfyldelsen af fundatsens formål omkring uddelinger.  

Som fond, er der løbende mange udfordringer, der skal tages stilling til herunder: 

 • Løbende overvågning af rente – og kursudvikling samt ændringer i regnskabs – og skattemæssige forhold. 
 • Fradrag for energiafgifter på forbrug i den erhvervsmæssige aktivitet. 
 • Brug af personalegoder til fastholdelse af medarbejdere, herunder hvilke der er skattefrie og skattepligtige for medarbejderne.
 • Optimering af finansieringen i den erhvervsmæssige aktivitet, herunder egen finansiering, kreditinstitutter, leverandører, medarbejderforpligtelser og offentlig afgifter.

Revisor med stor erfaring med rådgivning og assistance til fonde

Vi kan tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Udarbejdelse og indrapportering af årsrapporten. 
 • Indrapportering af opgørelse over uddelinger. 
 • Skattemæssig rådgivning, opgørelse af skattepligtig indkomst samt indrapportering heraf. 
 • Udarbejdelse af drifts-, status- og likviditetsbudgetter. 
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering. 
 • Rådgivning i forbedring af interne kontroller og forretningsgang i fonden/den erhvervsmæssige aktivitet. 
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og -rapportering samt bedre anvendelse af ressourcer. 
 • Bogholderimæssig assistance.

Skattemæssig rådgivning

Skatter og afgifter giver udfordringer for fonde og herunder den erhvervsmæssige aktivitet i forbindelse med opgørelse af grundlag, beregninger og indberetninger, samt valg af den mest fordelagtige løsning for fonden inden for de lovgivningsmæssige rammer. 

Har I styr på følgende, for det er vi opmærksomme på:

 • Fastlæggelse af skattemæssigt optimalt niveau for uddelinger. 
 • Ændringer i skattemæssige forhold. 
 • Fondens/den erhvervsmæssige aktivitets indberetningsforpligtelser til SKAT for medarbejdergoder

Tilstedeværelse og nærhed

At vi er mange fondes første valg inden for rådgivning, revision og regnskabsudarbejdelse tilskriver vi vores tilstedeværelse. Vi vægter menneskelige relationer højt – den nære kontakt og tillidsskabende kommunikation er vigtigt for os.

Vi prioriterer nærheden til vores kunder og er overbeviste om, at et godt samarbejde og en positiv dialog er et vigtigt element i forhold til, at kunne levere præcis de løsninger, der matcher fondes særlige behov. Det kræver ikke blot at vi er gode til regnskaber – men også at vi kan lytte og at vi har et indgående kendskab til fonde herunder udfordringer, ønsker mv. 

Book et uforpligtende møde

Book et møde med en revisor. Vi står altid klar til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Vi har eksperter og specialister klar til at tage en snak med dig, ligegyldigt om du har brug for rådgivning, revision, årsregnskab, bogføring, skat, moms, fradrag eller lønadministration.

Med 13 kontorer fordelt i hele landet, kan vi tilbyde landsdækkende service.

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig

Kontakt

Book et uforpligtende møde

Book et møde med en revisor. Vi står altid klar til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Vi har eksperter og specialister klar til at tage en snak med dig, ligegyldigt om du har brug for rådgivning, revision, årsregnskab, bogføring, skat, moms, fradrag eller lønadministration.

Med 13 kontorer fordelt i hele landet, kan vi tilbyde landsdækkende service.

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig

Blue