Kraftvarmeværker og fjernvarmeforsyninger

Regnskabsaflæggelse efter årsregnskabsloven og efter varmeforsyningsloven er vigtige ledelsesområder i fjernvarmevirksomheder og kraftvarmeværker. Dette gælder i høj grad også økonomistyringen og ikke mindst budgetlægningen.

RSM har i kraft af mange års erfaringer ydet assistance med såvel revision som bistand til regnskabernes aflæggelse, samt lovkrævede erklæringsopgaver. Vi har i forbindelse med rådgivning af værkerne blandt andet. stor erfaring i assistance med budgetsystemer og budgettering hos fjernvarmeværker. 

Fra vores kontorer betjener vi i dag en række store og små fjernvarmeværker og kraftvarmeværker. Vi lægger stor vægt på den nære personlige kontakt med varmeværkerne samt på altid at være helt opdateret med den nyeste viden, og vi ved, at vores kunder sætter pris på netop den nære kontakt. 

Revisor med unik viden om kraftvarmeværker og fjernvarmeforsyninger

I forbindelse med revision af varmeværkets årsregnskaber, kan vi tilbyde vores assistance inden for en lang række områder, herunder: 

 • Udarbejdelse af årsregnskab
 • Rådgivning om og udarbejdelse af skattepligtig indkomst, samt udfyldelse og indsendelse af selvangivelse til SKAT
 • Udarbejdelse af budget til Energitilsynet
 • Udarbejdelse og revision af priseftervisning til Energitilsynet
 • Indsendelse af diverse materiale til Energitilsynet
 • Rådgivning i forbindelse med investering og finansiering, herunder kontakt til KommuneKredit eller andet finansieringsinstitut
 • Rådgivning om forbedring af interne kontroller og administrative forretningsgange hos værket
 • Rådgivning om den løbende økonomistyring og –rapportering, herunder omkring valg inden for de særlige regler i Varmeforsyningsloven inkl. tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, bl.a. omkring afskrivninger og henlæggelser
 • Beregninger i forbindelse med en andelshavers/aktionærs udtræden
 • Bogholderimæssig assistance, herunder også opgørelse af moms og godtgørelsesberettigede energiafgifter
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
 • Priseftervisning og selvevaluering
 • Fri- og bunden egenkapital
 • Byggestyring og udbudsregler
Book et uforpligtende møde

Book et møde med en revisor. Vi står altid klar til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Vi har eksperter og specialister klar til at tage en snak med dig, ligegyldigt om du har brug for rådgivning, revision, årsregnskab, bogføring, skat, moms, fradrag eller lønadministration.

Med 13 kontorer fordelt i hele landet, kan vi tilbyde landsdækkende service.

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig

Kontakt

karrieremuligheder1072x200.jpg

Book et uforpligtende møde

Book et møde med en revisor. Vi står altid klar til en uforpligtende snak og eventuelt et tilbud.

Vi har eksperter og specialister klar til at tage en snak med dig, ligegyldigt om du har brug for rådgivning, revision, årsregnskab, bogføring, skat, moms, fradrag eller lønadministration.

Med 13 kontorer fordelt i hele landet, kan vi tilbyde landsdækkende service. Find dit lokale kontor her

Vi ser frem til at kunne hjælpe dig

Blue