Michael: Statsautoriseret revisor på kontoret i Aarhus

Vi har talt med Michael Pode Kristensen, revisor hos RSM i Aarhus, i de hektiske uger op til den afsluttende mundtlige eksamen, på uddannelsen til statsautoriseret revisor.

 

Hvad var det, der oprindeligt tiltrak dig ved faget eller branchen?

Interessen for faget opstod tidligt i kraft af min families tilknytning. Min far var revisor, så det at observere hans arbejdsmetoder og den service man leverer som revisor, var primært det, der fangede mig. Derudover synes jeg det er spændende at arbejde med mange forskellige typer af opgaver.

Hvorfor valgte du at forfølge statsautorisationen (SR)?

Statsautoriseret revisor er det ultimative mål, og det er også med henblik på at blive partner på et tidspunkt. Det udgør så at sige det afsluttende kapitel i uddannelsen.

Jeg har hørt, at SR er en af de sværeste eksamener at bestå. Hvad gør den så udfordrende?

Pensum er meget bredt, og det er primært det, der gør eksamenen svær. Derudover er den meget praktisk orienteret, hvilket kalder på, at man har nogle års erfaring. Derfor kan det være svært at løse opgaverne, hvis man går op til eksamen for tidligt og ikke har tilstrækkelig praktisk erfaring. 

Vil du beskrive udfordringerne ved at forberede dig til eksamenen og hvordan du har tacklet dem?

Forberedelse til SR eksamen er krævende for familien. Det indebærer at tilsidesætte nogle familiemæssige forpligtelser. Jeg har forsøgt at lægge en plan og fokusere på områder, hvor jeg har haft mindst praksis erfaring. Herudover har jeg forsøgt i samarbejde med min nærmeste chef, samt at tilrettelægge mine arbejdsopgaver for at ruste mig bedst muligt til SR eksamenen. 

 

Hvordan vil du beskrive forskellen mellem at studere kandidaten og forberede dig til SR?

Cand.merc.aud er primært en teoretisk eksamen, hvorimod SR eksamenen er en mere praktisk orienteret eksamen, hvor man skal bruge den teoretiske viden fra sin Cand.merc.aud tid til at løse større eller mindre komplekse problemstillinger.

Har du et råd til andre, der ønsker at blive statsautoriserede revisorer?

Det vigtigste er at forpligte sig 110%, når man beslutter sig for at læse til SR. Herudover at man i fællesskab med sin nærmeste leder får tilrettelagt ens arbejdsopgaver, så man kan stifte erfaring med så bred en palet af pensum som muligt. 

Hvordan fejrede du, da du havde bestået den skriftlige del?

Haha - der var ikke meget fejring. Jeg gik direkte tilbage på arbejde, men der blev spist god mad.

Hvad synes du er den vigtigste egenskab eller kvalifikation for at blive revisor?

Evnen til at forstå kundens problemstillinger er afgørende. Forskellige kunder har forskellige behov, så det handler om at identificere og imødekomme de behov, uanset om det er assistance med regnskaber, moms og skat eller rådgivning på et højere niveau som f.eks. omstruktureringer. Det er vigtigt at tilpasse sig kundens unikke behov.

Postscriptum 

De mange timers forberedelse kulminerede, da Michael i første forsøg bestod sin SR-eksamen i november 2023. Titlen kan imidlertid ikke tages i brug med det samme. Der går nogle uger inden bestallingen er i hus og den nye titel og funktion er formaliseret. 

 

Statsautoriseret revisor

For at læse til statsautoriseret revisor skal du være uddannet cand.merc.aud. og samtidig have minimum tre års erfaring på et godkendt revisionskontor. Som minimum skal et af årene være efter endt kandidatuddannelse. For at blive klar til de to afgørende eksaminer, kan man forberede sig ved at følge undervisning på SR-Akademiet, der har opstart to gange om året – ligesom flere af fagene også udbydes to gange årligt. Det tager typisk to år at komme gennem pensum – men man kan tilrettelægge sit eget forløb i forhold til hvornår fagene udbydes.

Cand.merc.aud

Kandidatuddannelsen cand.merc.aud. kan læses på deltid eller på fuld tid. Hvis man læser den på fuld tid, tager uddannelsen to år, mens den tager mellem tre og fire år på deltid. Hos RSM har vi flere revisorer der kombinerer en kandidatuddannelse på fuld tid med arbejdet som revisor eller revisorassistent.