Skatterådet har afgivet endnu et bindende svar, der er med til at belyse lønmodtageres mulighed for at anvende ligningslovens § 33 A i kølvandet på pilotdommen.

 

Arbejde i Irak og ferie- og fridage i Spanien (SKM2023.433.SR)

Sagen angik en person, der var ansat i en udenlandsk koncern og havde et arbejde, som udelukkende kunne udføres i Irak på en såkaldt rotationsordning, der betød, at han arbejdede i Irak 28 dage i sammenhæng, og derefter havde han fri i 28 dage.

Personen ejede et sommerhus i Spanien, hvor han ville opholde sig i hovedparten af fridagene. Skatterådet kunne ved besvarelsen lægge til grund, at de generelle betingelser i ligningslovens § 33 A var opfyldt, nemlig 6-måneders-reglen, 42-dages-reglen og ingen arbejde i Danmark.

Det var pilot-dommen fra Østre Landsret (SKM2023.18), der var baggrunden for, at personen ønskede et bindende svar. I denne dom kom landsretten frem til, at piloten ikke var berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A, da hans ophold i Frankrig intet havde med hans arbejde at gøre.

Der var ingen tvivl om, at opholdene i Irak havde en direkte sammenhæng med arbejdsgiverens forhold, og personen var ansat til at udføre arbejdet i Irak og ingen andre steder.

Skatterådet skulle derfor alene tage stilling til, om de selvvalgte ophold i Spanien, som måske ofte ville være af samme varighed som et arbejdshold i Irak, kunne betyde, at han ikke kunne få lempelse efter ligningslovens § 33  A.

Skatterådet udtaler, at pilot-dommen ikke ændrer betingelserne angående ferie eller lignende afholdt i udlandet. Ferie eller lignende afholdt i udlandet kan fortsat medregnes til 6-måneders-perioden.

Skatterådets svar blev, at personens ophold i Spanien i form af ferie og fritid set i forhold til arbejdet i Irak ikke ville betyde, at 6-måneders-perioden blev afbrudt. Lønnen var derfor lempelsesberettiget efter ligningslovens § 33 A.

 

Kommentarer

Det sidste ord om ferie og lignende i udlandet i relation til muligheden for lempelse efter ligningslovens § 33 A er næppe sagt eller skrevet endnu.

Det er værd at bemærke sig, at der i Skatterådets afgørelse er anført:

”Det er derfor i den konkrete situation …. ”.

I sagen var det en normal rotationsordning i arbejdet, der gjorde, at man arbejdede i 28 dage og derefter havde et tilsvarende antal fridage.

I Den Juridiske Vejledning har hidtil være anført følgende:

Ophold uden for riget er ikke begrænset til arbejdsophold. Ophold i udlandet, der ikke er arbejdsrelaterede, kan medregnes i 6-måneders-perioden.

Nu er der lavet en tilføjelse, som har følgende ordlyd:

Det gælder således i et vist omfang for ferieophold.

Det anførte betyder måske ”ferie af normalt omfang”. Det vil tiden vise. Man skal næppe påregne at tage et job i eksempelvis Australien i 2 måneder og derefter tage ferie, orlov eller lignende i 4 måneder for at rejse rundt i Australien, og i den situation påregne at få lempelse efter ligningslovens § 33 A for lønnen i de to måneder, hvor han arbejdede.

Skattestyrelsen har udarbejdet et udkast til Styresignal, der beskriver situationer mv., hvor man kan og ikke kan få lempelse efter ligningslovens § 33 A, set i lyset af pilot-dommen. Det endelige styresignal kommer måske også til at indeholde et par eksempler, hvor der afholdes ferie i udlandet.

Udgivet af REVITAX