Afregning af grundskyld og dækningsafgift for virksomheder i 2024

Nedenstående beskrivelse er aktuel for ejendomme ejet af et CVR.nr.

I skal være opmærksomme på, at opgaven med opkrævning af grundskyld og dækningsafgift i 2023 lå hos kommunerne, men fra 2024 er den overgået til staten. I den forbindelse skal virksomhederne aktivt sikre betaling, da den tidligere tilmelding til betalingsservice ikke overføres til staten.

Opkrævning og betaling 2024

Virksomhederne har i deres e-Boks, medio december 2023, modtaget en besked fra Vurderingsstyrelsen omkring ”Opkrævning af grundskyld og dækningsafgift for 2024”. Nederst på side 1 i skrivelsen fremgår betalingstidspunkterne 1. april 2024 og 1. august 2024 samt beløb og +71 kode til indbetalingen. Der skal foretages betaling i Netbank af denne opkrævning.

Det er ikke muligt at foretage tilmelding til og betaling via Betalingsservice i 2024. I skal være opmærksomme på ikke at annullere betalingsserviceaftalen med kommunen, da der fortsat foretages opkrævning af rottebekæmpelse mv. fra kommunen, og denne betaling foretages automatisk, hvis der fortsat er tilmelding til Betalingsservice.

Opkrævningen af grundskyld og dækningsafgift kan ses på virksomhedens skattekonto hos Skattestyrelsen nu, og der kan foretages indbetaling direkte på skattekontoen. Virksomheden skal være opmærksom på, at der ikke kan foretages indbetaling mere end 5 hverdage før betalingsfristen ellers sender Skattestyrelsen pengene retur på virksomhedens NemKonto.

Renovation har i visse kommuner været opkrævet sammen med grundskyld og dækningsafgift, men kan også være flyttet til renovationsselskabet, hvorved virksomheden også skal sikre betaling af denne.

Manglende betaling

Hvis grundskyld og dækningsafgift ikke indbetales rettidigt, vil inddrivelse ske efter Skattestyrelsens almindelige regler, hvorved kravet kan blive videresendt til Gældsstyrelsen. I forbindelse hermed tilskrives gebyrer og renter efter Skattestyrelsens/Gældsstyrelsens gældende regler. 

Opkrævning og betaling 2025

Fristen for indbetaling 1. april 2024 rykkes i 2025 til den 1. februar 2025, således at fristerne fra tidligere år findes anvendt fremadrettet.

Skattestyrelsen arbejder på, at det skal være muligt at foretage betaling af grundskyld og dækningsafgift i 2025 med Betalingsservice.

 

Skriv eller ring til os hvis du har spørgsmål til din opkrævning.