Den 30. maj er der vedtaget nye regler for dækningsafgift, som betyder, at man selv kan ansøge om adgang til at fastsætte beløbet for den foreløbige dækningsafgift for 2024. Beløbet skal være mellem det, der blev opkrævet i dækningsafgift for 2023, og det, der opkræves for 2024.

 

Opkrævning af erhvervsdækningsafgift i 2024

I 2024 opkræves erhvervsdækningsafgift i første omgang som en foreløbig dækningsafgift beregnet ud fra en foreløbig 2023-vurdering. Det skyldes, at den endelige vurdering ikke er udsendt endnu. De fleste steder stiger grundværdien med 2023-vurderingerne. Det betyder, at nogle ejere opkræves en foreløbig dækningsafgift for 2024, der er markant højere end tidligere.

 

Aftale om stigningsbegrænsning

Den 10. november 2023 indgik regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Radikale Venstre, Konservativt Folkeparti og Liberal Alliance en aftale, der skal skabe en øget tryghed for erhvervsdækningsafgiftspligtige virksomheder. 

 

I aftalen indføres der en stigningsbegrænsning på 10 % for erhvervsdækningsafgiften. Det betyder, at dækningsafgiften ikke kan stige med mere end 10 % af den nye fuldt indfasede dækningsafgift pr. år. Stigningsbegrænsningen tillægges bagudrettet virkning fra den 1. januar 2022. 

 

Stigningsbegrænsningen er imidlertid ikke vedtaget ved lov, men forventes gennemført ved lovgivning i 2. halvår 2024. 

 

Lovændring

Den påtænkte indførte stigningsbegrænsning indebærer, at i kalenderåret 2024 vil en ejer af en dækningsafgiftspligtig ejendom i mange tilfælde skulle betale et foreløbigt beløb i dækningsafgift, som vil afvige fra den endeligt opgjorte stigningsbegrænsede dækningsafgift. For at sikre erhvervsdækningsafgiftspligtige virksomheder en bedre mulighed for at tage højde for den kommende stigningsbegrænsning i betalingen af den foreløbige erhvervsdækningsafgift er der derfor d. 30. maj vedtaget en justering af reglerne, som sikrer, at ejere af dækningsafgiftspligtige ejendomme vil kunne betale et valgfrit beløb som foreløbig dækningsafgift fra og med 2. rateopkrævning af dækningsafgift den 1. august 2024 og indtil udsendelsen af den første almindelige vurdering eller omvurdering. 

 

Beløbet vil dog skulle ligge i intervallet mellem det opkrævede dækningsafgift for 2023 og den foreløbigt beregnede dækningsafgift for et indeværende kalenderår. 

 

Mulighed for ansøgning om fastsættelse af den foreløbige dækningsafgift for 2024

Muligheden for selv at fastsætte beløbet for den foreløbige dækningsafgift for 2024 kan ske ved ansøgning. Det sker via Vurderingsportalen.dk og ansøgning kan ske fra den 8. juni 2024.

Situationer, hvor det kan være relevant at ansøge kan f.eks. være

  • Den foreløbige dækningsafgift er muligvis for lav pga. en for lav foreløbig vurdering.
  • Der er allerede søgt om fastholdelse af 2023-beløbet.
  • Den foreløbige dækningsafgift for 2024 er steget markant.

 

Hvilket beløb skal man fastsætte den foreløbige dækningsafgift til?

Hvis den foreløbige dækningsafgift er steget, og vil man gerne forsøge at fastsætte den foreløbige dækningsafgift for 2024 til et beløb, der kommer tæt på den endelige dækningsafgift for 2024, skal man tage den påtænkte vedtagne stigningsbegrænsningsregel med i overvejelserne.

 

Den påtænkte stigningsbegrænsning tillægges bagudrettet virkning fra den 1. januar 2022. Når man vil foretage et estimat på, hvad den endelige dækningsafgift for 2024 kan, man f.eks. gøre følgende:

  • Find beløbet for dækningsafgiften for 2021 for ejendommen på en tidligere ejendomsskattebillet fra kommunen.
  • Beregn, hvad 10 % af den opkrævede dækningsafgift for 2024 er. 

(OBS - Det kun en foreløbig dækningsafgift for 2024 beregnet pba. en foreløbig vurdering, man tager udgangspunkt i. Den endelige vurdering for 2021 og 2023 kan være anderledes end den foreløbige 2023-vurdering, og dermed vil den endelige dækningsafgift også kunne ændre sig i forhold til den foreløbige.)

  • Estimatet for den endelige dækningsafgift for 2024 fås ved at lægge det beregnede 10 %-beløb til dækningsafgiften for 2021 tre gange, da dækningsafgiften årligt maksimalt må stige 10 %. 

Udgivet af REVITAX