I denne udgave af artikelsamlingen Facit kan du læse de følgende artikler:

 •  Så er det tid til tidsregistrering 
 • Årsopgørelsen for 2023
 • Bæredygtighedsrapporteringens konsekvens   
  - Afsmitning på de mindre virksomheder  
 • Revisorpligt eller revisionspligt 
  - Krav om revisorerklæring på årsregnskaber 
 • Krav om digital bogføring    
  - De nye regler rykker nærmere 
 • Afgørelse om parcelhusreglen 
  - Hvad er rækkevidden?
 • Inflationskorrektion
  - Størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne forventes forhøjet

Hent hele artikelsamlingen Facit april 2024 her