FACIT september 2023

I denne udgave af artikelsamlingen Facit kan du læse de følgende artikler:

 •  Pension
  - Pensionsopsparing i ustabile tider
 • Hvorfor er din revisor sådan?
  - Revisors rolle 
 • AI
  - AI's påvirkning på samfundet 
 • Boligskatteregler  
  - Fra skattehop til skattestop  
 • Arv og testamente  
  - Bør du oprette testamente?